Zobacz wyniki naboru osób do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Informacja Burmistrza Przasnysza o wynikach naboru osób reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Informacja

Burmistrza Przasnysza

o wynikach naboru osób

reprezentujących mieszkanki i mieszkańców Przasnysza w pracach
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

W okresie trwania naboru tj. od 21 do 28 listopada 2014r do Urzędu Miasta wpłynęły 22 zgłoszenia. Chęć pracy w zespole zadeklarowały następujące osoby:

 1. Bruździak Ryszard
 2. Chmielewski Jan
 3. Deka Piotr
 4. Dęby Hubert
 5. Gadomski Krzysztof
 6. Gwardys Robert
 7. Herubiński Grzegorz
 8. Janczewski Krzysztof
 9. Kawiecka Justyna Aleksandra
 10. Kiljańska Grażyna
 11. Krzykowska Maria
 12. Lomperta Beata
 13. Lubowiedzka Agata
 14. Lubowiedzka Daria
 15. Obrębski Janusz
 16. Roman Tadeusz
 17. Sokołowska Magdalena
 18. Tadrzak Paulina
 19. Wendt Katarzyna
 20. Wojdowska Justyna
 21. Wódkiewicz Zofia
 22. Wysk Maria

Spośród zgłoszonych kandydatur, na podstawie uzasadnienia zawartego w formularzu zgłoszeniowym, z zachowaniem zasady reprezentacji różnych płci i grup wiekowych, do zespołu ds. budżetu partycypacyjnego wybrano następujące osoby reprezentujące mieszkanki i mieszkańców Przasnysza:

 1. Chmielewski Jan
 2. Deka Piotr
 3. Janczewski Krzysztof
 4. Lomperta Beata
 5. Sokołowska Magdalena
 6. Wysk Maria

Cztery wybrane do zespołu osoby zgłosiły się same, dwie zostały zgłoszone przez podmioty prawne (w tym organizację pozarządową)

Treść uzasadnień osób, które zgłosiły się samodzielnie:

 

Chmielewski Jan

Od wielu lat interesuję się sprawami miasta. Jestem członkiem zarządu TPZP. Od początku istnienia naszym mieście Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej biorę aktywny udział w jego działalności. Naszym celem było m.in. zwiększenie i usprawnienie udziału organizacji pozarządowych i mieszkańców w realizacji zadań publicznych miasta Przasnysz. Podczas szkoleń i wyjazdów studyjnych organizowanych przez Centrum miałem sposobność zapoznać się z funkcjonowaniem budżetu partycypacyjnego w innych miastach. W Federacji Ruch Organizacji na rzecz Społecznej Aktywności (ROSA) jestem członkiem wspierającym.”

Deka Piotr

„Mam doświadczenie w pracy z ludźmi – byłem harcerzem i wolontariuszem urzędu miejskiego miasta Bydgoszczy, gdzie mieszkałem przez ostatnie dziesięć lat. Obecnie jestem uczniem liceum im. KEN, wolontariuszem budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu, lecz przede wszystkim nowym mieszkańcem naszego miasta, na którego rozwój chce mieć bezpośredni wpływ”

Lomperta Beata

Jestem absolwentką studiów II st. na wydziale nauk politycznych o specjalności zarządzania bezpieczeństwem. Idea budżetu partycypacyjnego od strony teoretycznej nie jest mi obca. Bardzo chętnie poznałabym jego praktyczne funkcjonowanie. Cieszy fakt, że Rada Miejska w Przasnyszu podjęła uchwałę w sprawie takiego budżetu. W Polsce udział obywateli w życiu publicznym jest incydentalny, a liczne badania socjologiczne wskazują, że wśród mieszkańców spada poziom zaufania do instytucji publicznych i mechanizmów demokratycznych. Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego ma na celu włączenie różnych grup społecznych w proces zarządzania sprawami lokalnymi oraz budowanie wśród mieszkańców poczucia współodpowiedzialności za miasto, w którym żyją. Mam nadzieję, że ta idea znajdzie szerokie grono zwolenników i okaże się wielkim sukcesem”.

Sokołowska Magdalena

Jako przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta chcę być przedstawicielem naszej Rady w zespole. Uważam, że wszystkie działania w mieście aktywizujące obywateli są przydatne i chciałabym uczestniczyć w jednym z nich. Byłoby to także kolejne działanie, dzięki któremu sama również zdobyłabym doświadczenie. Jestem również wolontariuszem Fundacji Przasnyskiej przy projekcie budżetu partycypacyjnego, więc byłoby to dopełnienie moich działań”

Janczewski Krzysztof zgłoszony przez Stowarzyszenie Klubu Abstynentów „Orlik”

„Zależy nam na uczestnictwie w procesie przygotowywania budżetu partycypacyjnego w Przasnyszu, dlatego zdecydowaliśmy się zgłosić naszego kandydata. Uważamy, że nasz kandydat to osoba kompetentna, z doświadczeniem, zaangażowana w pracę społeczną. Od 7 lat jest wiceprezesem naszego stowarzyszenia, od tego czasu jest naszym delegatem w pracach Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich. Od stycznia 2014 uczestniczy w spotkaniach i szkoleniach organizowanych przez Centrum Animacji i Wsparcia dla Społeczności Lokalnej, a od czerwca 2014 jest członkiem grupy inicjatywnej seniorów prowadzonej przez Federację MAZOWIA, w ramach projektu „Senior (po)mocny w partycypacji”. Wiedza, którą zdobywał na szkoleniach i wyjazdach studyjnych dotyczyła m.in. konsultacji społecznych, partycypacji i budżetu partycypacyjnego, może być wykorzystana w pracach zespołu. Dodatkowo mamy kontakt z osobami, które w pewnym sensie są wykluczone społecznie, nasze uczestnictwo w tym zespole ułatwi włączenie takich osób do społeczeństwa. Zależy nam na uczestniczeniu w tym procesie i jednocześnie zapewniamy, że nasz kandydat będzie sumiennie wykonywał nałożone na niego obowiązki. Chcemy brać czynny udział w życiu miasta, a nie być tylko biernymi obserwatorami”

Wysk Maria zgłoszona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu

„Maria Wysk jest emerytowaną nauczycielką, która działa na rzecz mieszkańców miasta i okolic. Od wielu lat jest wolontariuszką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: pomaga dzieciom w nauce w szkole podstawowej oraz świetlicy socjoterapeutycznej, kieruje Kołem Przyjaciół Harcerstwa, wielokrotnie uczestniczyła w pracach komisji wyborczych podczas wyborów samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych. Zgłaszam jej kandydaturę, ponieważ uważam, że kompetencje i doświadczenie, które zdobyła podczas wieloletniej pracy z różnymi osobami, w tym także z młodzieżą, mogą być wartościowym wkładem w pracę zespołu. Uważam, że osoba ta może podzielić się wiedzą, o tym jak angażować ludzi i pracować z różnymi grupami społecznymi. Ponadto jako osoba na emeryturze, dysponuje czasem, który pozwoli w pełni zaangażować się w pracę w zespole ds. budżetu partycypacyjnego”

Zespół zostanie powołany i będzie działał na podstawie regulaminu nadanego przez Burmistrza Przasnysza Praca w zespole rozpocznie się cyklem szkoleń, o których informowaliśmy w ogłoszeniu o naborze.

 

Burmistrz Przasnysza

Waldemar Trochimiuk


 

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments