Znamy wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności dla województw

Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnych wynikach, jakie udało się uzyskać podczas Powszechnego Spisu Ludności. Ten odbywał się w 2021 roku.

 

We wtorek, 26 kwietnia, Główny Urząd Statystyczny poinformował o wstępnych wynikach Narodowego Powszechnego Spisu Ludności. Według nich, populacja naszego kraju liczyła 38 036,1 tys. osób. Jak się okazuje liczba ludności była mniejsza o 1,2% w porównaniu z wynikami spisu, jaki miał miejsce w 2011 r. w 2021 roku na terenie Polski było 15 340,1 tys. mieszkań. Ich liczba zwiększyła się o 13,7%.

Według wstępnych wyników spisu, w 2021 roku w Polsce mieszkało 38 036,1 tys. osób. 48,3% populacji stanowili mężczyźni, zaś 51,7% to kobiety. Gęstość zaludnienia wyniosła 122 osoby na 1 km2 powierzchni kraju, czyli o jedną mniej niż w 2011 roku.

 

– W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 476 tys., tj. o 1,2%. Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 220,8 tys. (tj. 1,1%), a mężczyzn – o 255,0 tys. (tj. 1,4%). W okresie międzyspisowym nie uległy zasadniczej zmianie proporcje według płci. Współczynnik feminizacji utrzymał się na poziomie z 2011 r. – na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet. Wśród ludności miejskiej współczynnik feminizacji wyniósł 111 – podobnie jak w 2011 r., na wsi 100 – o 1 pkt mniej niż w 2011 r. – informuje GUS.

Główny Urząd Statystyczny podkreślił, że liczba mieszkańców miast maleje od wielu lat, a największym województwem pod względem liczby ludności w 2021 roku nadal było mazowieckie. Mieszkało w nim 14,5% ogółu kraju, czyli 5 514,7 tys. mieszkańców.

W latach od 2011 do 2021 w większości województw w Polsce widoczny jest spadek liczby ludności. Największy odnotowano w województwie świętokrzyskim, zaś najwyższy przyrost liczby ludności wystąpił w województwie mazowieckim i wyniósł 4,7 proc.

– Skala zmian liczby mieszkańców w poszczególnych województwach jest związana z rozwojem infrastruktury społeczno-gospodarczej i perspektywami na rynku pracy, co w konsekwencji warunkuje migracje, a następnie tworzenie rodzin – dodaje GUS.

 

Wyniki spisu pokazały także zmiany w strukturze ludności według stanu cywilnego w stosunku do spisu 2011. Nadal najliczniejszą grupą są osoby, które pozostają w związku małżeńskim, Było ich 54%, czyli 17 339,0 tys. osób. Odnotowano duży wzrost osób rozwiedzionych z 5,0% w 2011 r. do 7,6% w 2021 r.

Na dzień 31 marca 2021 r. na terenie Polski było 15 340,1 tys. mieszkań w około 6 947,8 tys. budynkach. Według wstępnych wyników spisu liczba mieszkań wzrosła o 13,7%, zaś liczba budynków zwiększyła się o 14,9%.

Przez najbliższe dwa lata GUS będzie pracował nad zebranymi w trakcie Spisu Powszechnego danymi na poziomie regionalnym, powiatowym oraz gminnym. Wyniki przygotowane dla gmin powinny pojawić się we wrześniu. Pełen wykaz planowany jest na rok 2023.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments