Zmiany w Kodeksie Pracy! Będzie można zwolnić kobietę w ciąży!!!

Ministerstwo Pracy zakończyło prace nad nowym kodeksem. Co się w nim zmieni? Prawie wszystko! Jednak najbardziej kontrowersyjne jest to, że umożliwia on pracodawcom zwalnianie kobiet w ciąży.

Kobiety w ciąży już nie chronione

Kobiety w ciąży zatrudnione na zastępstwo oraz w firmach zatrudniających do 10 pracowników nie będą już w szczególny sposób chronione przed zwolnieniem. To zupełne odejście od obecnie obowiązujących zasad, które uniemożliwiają rozwiązanie umowy z kobietą spodziewającą się dziecka. Rządzący tłumaczą, że zmiany w kodeksie są wymuszone zmianami na rynku pracy, które są dynamiczne, a stary Kodeks Pracy miał już ponad 40 lat.

Inne ważne zmiany w Kodeksie Pracy 2018

 • Pracodawca będzie musiał zawiadomić pracownika o zamiarze rozwiązania z nim umowy o pracę oraz przeprowadzić spotkanie z pracownikiem na temat powodów zwolnienia go. Pracodawca będzie miał 7 dni od daty spotkania na ostateczną decyzję, czy zwolni pracownika. W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego.

 

 • 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy. Urlop musi być wykorzystany w roku, za który przysługuje. Tylko w wyjątkowych przypadkach będzie mógł być wykorzystany do końca pierwszego kwartału roku następnego. Urlop na żądanie (4 dni, jak obecnie) byłby bezpłatny.

 

 • W przypadku powiadomienia pracownika o zamiarze zwolnienia, na 30 dni zniesiony zostanie okres ochronny pracownika obowiązujący w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in. kobiet w ciąży, które są na zwolnieniu lekarskim.

 

 • W razie likwidacji stanowiska pracy, pracodawca musi złożyć pracownikowi ofertę innej pracy, do której ten ma kwalifikacje lub łatwo może je zdobyć.

 

 •  Jeśli pracodawca zatrudnia 10 lub mniej pracowników, nie będzie musiał zawiadamiać pracownika o możliwości wypowiedzenia mu umowy o pracę i organizować spotkania z nim, pod warunkiem, że przyzna tej osobie rekompensatę pieniężną.

 

 •  Zasady przyznawania premii za pracę mają być jasno określone i znane przez pracowników.

 

 • W małych firmach (do 50 pracowników) sześć niedziel w roku może pracodawca wyznaczyć jako dni pracy. W przypadku trzech z nich nie musi pytać pracowników o zgodę pracy. Ta zasada nie dotyczy pracowników handlu.

 

 •  Kobiety zatrudnione na umowach na zastępstwo oraz w firmach które zatrudniają do 10 pracowników nie będą już chronione w sposób szczególny przed zwolnieniem.

 

 • Umowa o pracę na okres próbny będzie mogła być zawarta na 6 miesięcy. Dzisiaj – maksymalnie na 3 miesiące.

 

 • Umowa o pracę na czas określony będzie mogła być zawarta na okres maksymalnie 18 miesięcy. Dzisiaj – na maksymalnie 33 miesiące.

 

 • Wprowadzenie konieczności odpracowania przerw w pracy, np. na papierosa.

 

 • Wprowadzenie zakazu pracy na podstawie umów cywilno-prawnych, np. umowy o dzieło czy umowy zlecenia. Na podstawie tych umów będą mogły pracować tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą. Wyjątkiem są specjaliści, których płaca wynosi minimum 5 średnich krajowych.


Źródło dziennikzachodni.pl
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments