Zmiany w kierownictwie przasnyskiego szpitala

Trwają procedury dotyczące przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.

 

Do niedawna stanowisko to pełnił dr n. med. Wojciech Kucejko. Komisja konkursowa została powołana 7 marca 2022 roku.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

 

– W celu skompletowania składu komisji konkursowej niezbędne jest wytypowanie przedstawiciela Starostwa Powiatowego, co zostało dokonane podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Przasnyskiego. Po otrzymaniu stosownej uchwały od Starostwa Powiatowego Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu powołał komisję konkursową Zarządzeniem Wewnętrznym z dnia 7.03.2022 r. – informuje dyrektor placówki Grzegorz Magnuszewski.

– Z uwagi na trwanie procedur przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu, niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia procedury konkursowej na chwilę obecną Zastępca Dyrektora ds. Medycznych nie został jeszcze wyłoniony. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu pełniącym obowiązki Dyrektora ds. Medycznych jest lek. Arkadiusz Sitarski – dodaje nasz rozmówca.

 

ren

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments