Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 października 2019 roku rozpoczął  realizację projektu pn. „Zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych”.

W ramach projektu  wprowadzony zostanie nowy model organizacyjny polegający na oddzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Celem tej zmiany jest podniesienie jakości świadczeń udzielanych przez przasnyski MOPS, po to, by skuteczniej i efektywniej wspierać osoby oraz rodziny korzystające z usług Ośrodka.

Wprowadzony nowy model MOPS zakłada przede wszystkim rozdział zadań wykonywanych przez pracowników socjalnych poprzez wyodrębnienie następujących Zespołów/Stanowisk:

1.  PRACOWNIK DS. PIERWSZEGO KONTAKTU którego zadaniem jest profesjonalne potraktowanie zgłaszającej się po pomoc osoby lub osoby zgłaszającej przypadek wymagający pomocy. Pracownik zapoznając się ze zgłaszanym problemem i po przeprowadzeniu wstępnej rozmowy kieruje osobę zgłaszającą się do odpowiedniego zespołu pracowników.

2.  PRACOWNICY DS. POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH odpowiadają za pomoc osobom i rodzinom zgłaszającym się do MOPS i potrzebującym pomocy  w formie świadczenia przyznawanego decyzją administracyjną (świadczenia pieniężnego). Diagnozują sytuację, udzielają informacji i porad, aktywizują osoby i rodziny, a także ustalają niezbędny zakres współpracy,

3.  PRACOWNICY DS. PRACY SOCJALNEJ nie prowadzą postępowań administracyjnych, natomiast realizują pracę socjalną z osobą i/lub rodziną, która zgłasza się po pomoc, z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej w tym kontraktu socjalnego, indywidualnych programów, oraz innych narzędzi i instrumentów.

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej praca socjalna ma na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Projekt realizowany będzie w okresie od 1.10.2019 r. do 28.02.2021 r. Wartość projektu to kwota 402 025 zł w całości finansowana ze środków Unii Europejskiej.


Źródło MOPS Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments