Złóż zeznanie podatkowe przez Internet. „Środy z e-PIT-em”

W siedzibie głównej i delegaturach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w środę ruszy punkt „Szybki PIT”. Podczas „Środy z e-PIT – em” można wypełnić zeznanie podatkowe za 2013 rok i wysłać je przez Internet, korzystając z wiedzy i pomocy pracowników administracji podatkowej. Zapraszamy 12, 19 i 26 marca w godzinach 10 – 14. Należy przynieść informację o dochodach, sporządzoną przez płatnika (np. pracodawcę lub ZUS) i dowód osobisty. Konieczne jest również wskazanie kwoty przychodu z zeznania za 2012 rok, a osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą podać NIP. Podatnicy chcący skorzystać z ulgi internetowej, czy rehabilitacyjnej powinni przynieść dokumenty potwierdzające wydatki na ten cel. 

“Akcja „Szybki PIT” pokazuje, że administracja coraz bardziej otwiera się na potrzeby mieszkańców. To dobry przykład, że dzięki współpracy między różnymi urzędami możemy być coraz bardziej przyjaźni dla klientów” – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

“Współczesna Administracja Podatkowa jest nowoczesna i stosuje przyjazne rozwiązania informatyczne. Jednym z nich jest system e-Deklaracje umożliwiający składanie deklaracji podatkowych przez Internet. Zachęcamy do skorzystania z tej formy rozliczenia – jest to najprostszy i najszybszy a zarazem bezpieczny sposób złożenia zeznania PIT” – mówi Małgorzata Kabata-Żbik Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Podczas środowych dyżurów pracownicy administracji podatkowej pomogą wypełnić zeznanie za 2013 rok i wysłać je przez Internet. Na miejscu wydane zostanie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) potwierdzające, że zeznanie zostało złożone w urzędzie skarbowym. Ponadto, urzędnicy odpowiedzą na pytania dotyczące m.in.: wyboru właściwego formularza zeznania, korzystania z ulg podatkowych, preferencyjnej formy opodatkowania małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci, przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, zwrotu nadpłaty podatku,  korekty zeznania rocznego. Punkt będzie się znajdował w:

 • Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, (wejście B), sala nr 179, I piętro;
 • delegaturze MUW w Siedlcach, przy ul. Piłsudskiego 38, w sali nr 14 (sala paszportowa);
 • delegaturze MUW w Radomiu przy ul. Żeromskiego 53, w sali 299a;
 • delegaturze MUW w Płocku, przy ul. 3 maja 16, w sali 305a;
 • delegaturze MUW w Ostrołęce, przy ul. Gorbatowa 15, w sali nr 66c;
 • delegaturze MUW w Ciechanowie, przy ul. 17 Stycznia 7, w sali nr 205.

Przychodząc do punktu, należy przynieść dokumenty niezbędne do wypełnienia zeznania rocznego, czyli informacje sporządzane przez płatników, są to:

 • PIT-11 otrzymany od zakładu pracy, zleceniodawcy czy organu zatrudnienia (np. z urzędu pracy),
 • PIT-11A otrzymany od organu rentowego (np. z ZUS-u), jeśli organ ten nie był zobowiązany do sporządzenia obliczenia rocznego PIT-40A,
 • PIT-8C – informacja o wypłaconym stypendium, o dochodach z innych źródeł (np. wartość umorzonego zobowiązania) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (sprzedaż akcji),
 • PIT-R informujący o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Na podstawie danych zawartych w tych informacjach w zeznaniu wykazuje się: przychody, koszty uzyskania przychodów, dochody (bądź straty), zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki pobrane przez płatników.

Do punktu należy przynieść również dowód osobisty, ponieważ do wysłania zeznania przez Internet potrzebne są: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia. Niezbędne jest również podanie kwoty przychodu wykazanej w zeznaniu rocznym za 2012 rok (złożonym w roku 2013). Są to dane, które zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji. Ponadto, jeżeli osoba składająca zeznanie prowadzi działalność gospodarczą, jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, do złożenia PIT niezbędny będzie również NIP.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej a mają wątpliwości dotyczące prawidłowości odliczenia powinni do punktu „Szybki PIT” przynieść dokumenty potwierdzające wydatki na cele rehabilitacyjne / wydatki związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych (faktury VAT, rachunki, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób chcących skorzystać z ulgi z tytułu użytkowania Internetu. One również powinny pamiętać o przyniesieniu dokumentów stwierdzających wydatki na ten cel. Na podstawie informacji zawartych w tych dokumentach pracownicy urzędu skarbowego pomogą prawidłowo dokonać odliczenia.

W razie pytań dotyczących rozliczenia rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych, można też skorzystać z informacji telefonicznej Izby Skarbowej w Warszawie:

 • dla przedsiębiorców pod nr tel. 22 561 82 51 i 22 561 82 49,
 • dla ryczałtowców oraz podatników osiągających dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości pod nr tel. 22 561 82 84 i 22 561 82 81,
 • dla podatników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej pod nr tel. 22 561 82 67 i 22 561 80 61.

Pracownicy Izby Skarbowej odpowiadają na pytania od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Wszelkie informacje podatkowe można również uzyskać, dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej (KIP):

 • z tel. stacjonarnego na numer 0-801 055 055,
 • z tel. komórkowego na numer 22 330-03-30.

Infolinia KIP czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00.

Kompendium wiedzy dotyczącej rozliczenia PIT za 2013 rok znajduje się również na stronie internetowej www.szybkipit.pl.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments