Złoty Medal za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego dla starosty Zenona Szczepankowskiego

Podczas sesji Rady Powiatu Przasnyskiego w dniu 27 czerwca b.r., przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi  i Podlasia oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu – odznaczyli starostę przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego wraz z odznaką.

O nadanie medalu i odznaki wystąpili członkowie przasnyskiego Cechu Rzemiosł Różnych. Kierownictwo Związku Rzemiosła Polskiego w uzasadnieniu decyzji o przyznaniu Medalu z uznaniem odniosło się do współpracy starosty przasnyskiego Zenona Szczepankowskiego z lokalnymi przedsiębiorcami, doceniania przez samorząd powiatu przasnyskiego ich wysiłków na rzecz lokalnej społeczności oraz prowadzenia przez wadze powiatu progospodarczej i prorozwojowej polityki uwzględniającej zarówno potrzeby lokalnej przedsiębiorczości, jak również rynku pracy i konsumentów.

Szczególnie podkreślono wagę dla przyszłości i rozwoju powiatu, tworzenia możliwości dla przedsiębiorców oraz mieszkańców – Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Przasnyszu i Chorzelach, która oprócz tego, że oferuje gotowe, w pełni uzbrojone i skomunikowane grunty pod inwestycje, to umożliwiła jednocześnie realizację wielu inwestycji drogowych, linii wysokiego napięcia, gazyfikacji, czy reaktywacji kolei na terenie powiatu.


Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments