Zarząd Powiatu Przasnyskiego uzyskał absolutorium i wotum zaufania, ale z bardzo negatywną opinią Komisji Rewizyjnej

Dzień 24 czerwca 2022 r. zapisze jako sprawdzian poparcia dla działań powiatowych władz. Choć starosta Krzysztof Bieńkowski, jego zastępca Waldemar Trochimiuk i troje członków Zarządu Powiatu uzyskali – bez choćby jednego głosu sprzeciwu –absolutorium za 2021 r. i wotum zaufania, ich radość nie będzie niezmącona. Powodem jest Komisja Rewizyjna, która zgłosiła do pracy władz powiatu szereg zastrzeżeń, negatywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do radnych z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za ubiegły rok.

 

Zarząd Powiatu przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r. i otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, jednak Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Przasnyskiego wniosła szereg uwag, dotyczących tego dokumentu, jak i do całokształtu działań władz.

Wśród uwag Komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu za 2021 r. znalazł się zarzut znacznego wzrostu kosztów administracyjnych, pomimo niskich płac pracowników. Komisja zauważa ponadto, że: „administracja powiatowa, pomimo dużych nakładów, nie wykorzystała ok. 141 mln zł, dotacji europejskich i krajowych przyznanych w trakcie ostatnich 4 lat”, precyzując, że chodzi o dotacje na drogi 544 i 614, na tzw. obwodnicę Chorzel i na dokończenie strefy gospodarczej w Chorzelach.

 

Niewykorzystanie funduszy i rezygnacja z inwestycji

Kolejnym z zarzutów jest rezygnacja lub niedokończenie wielu inwestycji, na które poprzednia Rada Powiatu pozyskała pieniądze. Komisja dodaje, że, pomimo rozstrzygniętych przetargów i wybranych wykonawców, nowe władze powiatu zrezygnowały z rozbudowy Szkoty Muzycznej w Przasnyszu i zbiornika retencyjnego w Chorzelach oraz przerwały realizację Mazowieckiego Centrum Sportów Zimowych (aquapark w Przasnyszu i zbiornik retencyjny w Przasnyszu). „Łączne potencjalne straty finansowe dla powiatu przasnyskiego z powodu tych zaniedbań wyniosły co najmniej 86 mln zł” – podkreśliła Komisja.

Z uwagami spotkały się także plany budowy linii kolejowej z Zegrza, która — zdaniem Komisji — może zagrozić finansom powiatu lub wręcz doprowadzić do jego bankructwa. Jak dodano, w umowie zapisany jest 15% udział samorządów w wydatkach inwestycyjnych, tj. ok. 300 mln zł, a także w kosztach utrzymania kursów, co w przypadku nierentowności linii, ślepo kończącej się w Przasnyszu, może kosztować nasz powiat rocznie kilka milionów złotych.

 

„Akcje propagandowe”

Kolejna z uwag dotyczyła zbyt dużych nakładów na „akcje propagandowe”. Jak czytamy w uzasadnieniu stanowiska Komisji: „Starostwo Powiatowe w Przasnyszu finansuje 9 lokalnych i krajowych mediów pochlebnie przedstawiających władze powiatu. Ponadto Starostwo wydaje własne czasopisma przy dużym zaangażowaniu pracowników administracji powiatowej. Na samym YouTube starosta powiatowy ma zasób co najmniej 174 filmów promocyjnych. Niektóre są robione z użyciem statków powietrznych, pojazdów, itp. To są bardzo kosztowne i czasochłonne produkcje, pochłaniające istotną część budżetu administracyjnego, lecz nie przynoszące namacalnych korzyści dla lokalnej społeczności”.

Kolejny zarzut dotyczy zbyt małej aktywności Zarządu Powiatu w planowaniu i pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. Jak zauważono, do powiatu napływają niemal wyłącznie środki systemowe, kierowane do wszystkich samorządów. W ocenie Komisji obecnie nie można określić, ile zobowiązań ma faktycznie powiat przasnyski, zaś radni nie mogą ocenić faktycznego stanu jego finansów.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Zarządu Powiatu Przasnyskiego za 2021 rok oraz realizację zaplanowanych dochodów i wydatków, Komisja Rewizyjna postanowiła wydać negatywną opinię o realizacji budżetu za 2021 rok. Powyższy wniosek został przyjęty 2 głosami „za”, dwóch członków wstrzymało się od głosu, zaś jeden był przeciw. W efekcie Komisja zwróciła się do Rady Powiatu z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi absolutorium.

 

RIO nie potwierdziła uwag Komisji

Wniosek Komisji wzięła pod lupę Regionalna Izba Obrachunkowa, wydając o nim opinię negatywną. 6 czerwca 2022 r. skład orzekający RIO podjął uchwałę w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Przasnyskiego w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Przasnyskiego za 2021 rok. Skład Orzekający wskazał, że instytucja absolutorium dotyczy merytorycznej i zobiektywizowanej oceny wykonania jedynie budżetu i nie może być efektem niezadowolenia Rady z całokształtu działania władz powiatu przy zastosowaniu przesłanek natury personalnej.

 

Władze powiatu wystawiły opinii Komisji fatalną notę

Zarząd Powiatu odniósł się do opinii Komisji Rewizyjnej stwierdzając m.in. że opinia ta ma charakter wyłącznie polityczny i opiera się w głównej mierze o zarzuty sformułowane przez byłego starostę Zenona Szczepankowskiego, które są kwintesencją słów „brudna polityka”, a nie „samorządność”.

Zarząd odniósł się m.in. kwestii kosztów, które wzrosły z planowanych wstępnie 8 mln zł do 9,5 mln zł. Jak wyjaśniają władze powiatu, wzrost ten spowodowany jest centralnym wzrostem płacy minimalnej, dodatkowo w ciągu roku pojawiły się zmiany ustawowe wynagrodzeń samorządowców, które wszędzie w Polsce spowodowały zmiany kwot zabezpieczonych w budżetach na poczet wynagrodzeń. „W związku z powyższym nie jest to sytuacja nadzwyczajna, a doszukiwanie się nieprawidłowości w tym temacie to zwykłe insynuacje” – oceniono.

 

Zdecydowane dementi

Zarząd  Powiatu uważa za nieprawdziwą informację, jakoby administracja powiatowa w poprzednich latach pozyskała 141 mln zł, a obecna administracja ich nie wykorzystała. „Domyślamy się, że znaczącą kwotą użytą w tym przykładzie są fundusze unijne na rozbudowę dróg wojewódzkich nr 544 i nr 614. Otóż wnioski o te środki unijne Powiat Przasnyski złożył ale w 2021 roku, a nie w poprzedniej kadencji. Otrzymawszy je Powiat niezwłocznie rozstrzygnął przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie wspomnianych dróg. Środki te są więc konsumowane, a obecnie kończona jest faza projektów. Mamy więc kolejne półprawdy i manipulacje w opinii Komisji, które niestety musimy prostować” – czytamy w oświadczeniu.

Władze powiatu odniosły się ponadto do kwestii wycofania się z rozbudowy budynku szkoły muzycznej i zalewu w Chorzelach: „Owszem, unieważniliśmy przetargi na te obiekty, ale ze względu na zerowy udział środków zewnętrznych, których nie zapewniła poprzednia administracja powiatowa. Rozstrzygnięcie przetargów naraziłoby bowiem Powiat na ogromne straty finansowe oraz zobowiązania, które w przeciągu jednej kadencji mogłyby doprowadzić  do skrajnego załamania finansów powiatu. W przypadku zalewu w Chorzelach dodatkową przeszkodą w rozstrzygnięciu przetargu był źle przeprowadzony przez poprzedniego starostę przetarg, nie pierwszy zresztą” – konkludują.

 

 

Cyniczna gra polityczna

Jeszcze ostrzej skomentowano kwestię  zalewu w Przasnyszu i Aquaparku. Tu pojawia się zarzut wobec Zenona Szczepankowskiego,  który zdaniem Zarządu Powiatu nie chciał w poprzedniej kadencji połączyć sił z samorządem miejskim w celu budowy basenu i lodowiska.  „Jeśli chodzi o zalew w Przasnyszu, to był on przez poprzedniego starostę planowany na 54 hektarach głównie prywatnych gruntów, z których poprzednie władze przez lata zdołały zakupić zaledwie 2 hektary. Plan jak widać był również „realny” i tak dynamicznie „realizowany”, jak w przypadku wspomnianego aquaparku. Nie pozyskano na ten cel ani jednej złotówki. Te plany były jedynie cyniczną  grą polityczną bez najmniejszych szans na realizację” – komentuje Zarząd Powiatu.

Z reakcją spotkała się także kwestia wzrostu wydatków na „działalność propagandową”. W tym przypadku Zarząd wyjaśnił, że jednym z ustawowych zadań  jest promocja powiatu, co wiąże się ze ścisłą współpracą z mediami. „Nie jest to działalność propagandowa – jak określa to członek Komisji Rewizyjnej, lecz zadanie Powiatu” – podsumowano, podkreślając, że wydanie dwóch nakładów broszur informacyjnych w ciągu roku nie zasługuje na określenie mianem „kosztownych i czasochłonnych produkcji, pochłaniających istotną część budżetu administracyjnego”. Zaznaczono ponadto, że na filmy promocyjne w 2021 wydano 500 zł , czyli 0,005% wszystkich wydatków.

Na koniec, mając na uwadze kwestie wyjaśnione powyżej, Zarząd Powiatu Przasnyskiego uważa opinię Komisji Rewizyjnej za nieuczciwą, nieobiektywną, krzywdzącą oraz o cechach „brudnej polityki”.

 

Głosowanie przebiegło pomyślnie dla władz

Cytowanego wyżej stanowiska Zarządu podczas sesji nie odczytano,  zapowiadając jednocześnie, że zostanie ono opublikowane w Internecie. W zamian starosta podsumował:

– Te wszystkie zarzuty są kłamliwe i bardzo mocno polityczne. Chciałbym podkreślić, że powiat przasnyski w 2021 r., oceniany przez niezależnych ekspertów z RIO, dobrze wykonał budżet, spłacił ponad 6 milionów zł kredytów zaciągniętych w poprzednich kadencjach. Mieliśmy ponad 9,6 mln zł nadwyżki, ponad 14 milionów zł przeznaczyliśmy na inwestycje. To wszystko zostało docenione nie tylko przez RIO, ale także w niezależnym rankingu Związku Powiatów Polskich. Jesteśmy na 1. miejscu na Mazowszu i 4. miejscu w kraju. To są najnowsze wieści za 2021 r. Dlatego mimo tych politycznych ataków, proszę o merytoryczne zaakceptowanie i udzielenie absolutorium, co będzie docenieniem pracy wszystkich pracowników starostwa – podkreślił Krzysztof Bieńkowski.

 

To była kolejna burza w szklance wody

Prośbie starosty stało się zadość.  Za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatowi Przasnyskiego w 2021 r. głosowało 10 radnych, 7 wstrzymało się od wyrażenia opinii, głosów przeciwnych nie było.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Przasnyskiego za 2021 rok zapadło 11 głosami „za”, głosów przeciwnych nie było, wstrzymało się 6 radnych.

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Przasnyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok również zapadła dzięki 11 głosom poparcia.

 

 

Sprawdź również
guest
21 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bolek
Bolek
1 miesiąc temu

Wzajemnego pieszczenia jąder ciąg dalszy … kwiaty, brawa, płomienne przemówienia…

Romek
Romek
1 miesiąc temu

Co by nie mówić jest lepiej niż kiedyś, nie tylko w starostwie obsługa, ale i w szkołach coś dobrego się dzieje. Dużo inwestycji w innych gminach niż Chorzele. 4+ na świadectwie 👍

Łukasz
Łukasz
1 miesiąc temu
Reply to  Romek

Jakie inwestycje zrobił powiat poważne w Gminach? Nie ma takich. Przasnysz stracił przez nich wiele, inni też.

Xyz
Xyz
1 miesiąc temu
Reply to  Romek

Lepiej bo dupe mu liza a co winni mieszkańcy gm chorzele? Niech traktuje wszystkich jednakowo

Piotr
Piotr
1 miesiąc temu

Oglądałem sesję i to co mówi Zenek masakra. Chłop jest nieźle odklejony. On by Aquapark w Przasnyszu załatwił z Funduszy Norweskich. Śmiechu warte.

Korsarz
Korsarz
1 miesiąc temu
Reply to  Piotr

Zenek jest odklejony od gumiakow

Korsarz
Korsarz
1 miesiąc temu

Każdy widzi że Powiat rozkwita a jakąś komisja z pod znaku koniczyny niech idzie w huy

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 miesiąc temu
Reply to  Korsarz

Rozkwita 🤣😱🙈😅?

Łukasz
Łukasz
1 miesiąc temu

Szczepankowski sprowadził ich do poziomu 0 czyli tego jaki prezentują. Straty, fotki, propaganda a roboty nie widać. Najgorsza Kadencja i wielki błąd wyborczy. Tej ekipie z PiS i ppW już trzeba podziękować. Niestety tylko kasa się liczy na koncie. A inwestycji jak kot napłakał.

Olga
Olga
1 miesiąc temu
Reply to  Łukasz

A kto ma więcej od nich? Twoja Beata czy Twój Łukasz? Daj se siana. Robią najwięcej ze wszystkich, a Szczepankowski im tylko przeszkadza i kłody pod nogi rzuca.

Xyz
Xyz
1 miesiąc temu
Reply to  Olga

I ma racje że wyciąga wszystko na wierzch i cała prawdę o obecnym staroście oszuście i zlodzieju

Ait
Ait
1 miesiąc temu
Reply to  Xyz

Pomyliłeś obecnego z poprzednim

Ola
Ola
1 miesiąc temu
Reply to  Olga

Naprawdę tak myślisz czy poprostu siejesz propagandę Jeszeli tak to otwórz oczy

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
1 miesiąc temu

Ratlerki sobie podszczekują. Śmieszne i żałosne jednocześnie. A wszystko za publiczne pieniądze. Weźcie się w końcu Panowie do roboty.

Grzegorz.K.
Grzegorz.K.
1 miesiąc temu

Zarząd Powiatu Przasnyskiego uważa opinię Komisji Rewizyjnej za nieuczciwą, nieobiektywną, krzywdzącą oraz o cechach „brudnej polityki”.
Brudną polityką jest pisanie donosów przez radnego na własny powiat.
Płacenie 5 mln kary wynikającej bezpośrednio z tego donosu.

Ola
Ola
1 miesiąc temu
Reply to  Grzegorz.K.

Kto taki donos napisał co powiat tyle kosztował kary jeśli nie jest to tajemnicą ?

Grzegorz.K.
Grzegorz.K.
1 miesiąc temu
Reply to  Ola

Obecnie nam jaśnie panujący jaśniepan starosta.
https://www.infoprzasnysz.com/wojna-w-przasnyskim-samorzadzie-powiatowym-chodzi-o-strate-kilku-milionow/

Właśnie okazało się, że starostwo w Przasnyszu było zmuszone oddać ponad 2,7 miliona złotych w związku z nieprawidłowo wykorzystanym dofinansowaniem unijnym na dwie duże inwestycje. Obecny Zarząd Powiatu winą za ten stan rzeczy obarcza poprzedniego starostę, upubliczniając zarzuty naruszenia prawa w postępowaniu przetargowym. Zenon Szczepankowski składa interpelację, w której odpowiada, że źródłem obecnych problemów jest „donos” Krzysztofa Bieńkowskiego złożony w poprzedniej kadencji.

Ola
Ola
1 miesiąc temu
Reply to  Grzegorz.K.

Ja pierniczę

jana
jana
1 miesiąc temu

Już mamy dosyć tej nienawiści , obudżcie się , za rok wybory , zobaczymy czy PSL WYGRA, oj oj…

michał
michał
1 miesiąc temu

Jak to u PiSowców – Wina Tuska! Sobie nie mają nic do zarzucenia! Tylko na fotografiach w TVP wszystko jest ok. Niestety nie jest! Kiedy nie wykorzystuje się środków, bo brak pomysłów, a może po prostu kompetencji.

Ait
Ait
1 miesiąc temu

Prosta sprawa iść na wybory i pognać całe to towarzystwo.