Zaproszenie na konferencję popularnonaukową Z NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI

Burmistrz Przasnysza
Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu

zapraszają
na konferencję popularnonaukową

Z NIEWOLI DO NIEPODLEGŁOŚCI

konferencja odbędzie się 27 października 2017 r. o godzinie 12.00
w siedzibie muzeum w Przasnyszu, ul. Rynek 1 (Ratusz)

Program konferencji:

12.00 – rozpoczęcie – Agnieszka Brykner Dyrektor Muzeum Historycznego w Przasnyszu

12.15-13.00 – dr Jolanta Załęczny Rada Regencyjna i jej wkład w budowanie niepodległego bytu Państwa

13.00-13.45– dr hab. Radosław Lolo Aleksander Kakowski – kardynał, prezbiter, prymas Królestwa Polskiego

13.45-14.30 – dr Waldemar Krzyżewski Aleksander Kakowski. Posłaniec wolności

14.30 – dyskusja

Dr Jolanta Załęczny – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, polonistka, regionalistka. Kierownik Działu Historii i Badań Naukowych w Muzeum Niepodległości w Warszawie, wykładowca na Wydziale Historycznym Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Członek Rady Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma humanistycznego „Niepodległość
i Pamięć”, członek zespołu redakcyjnego „Studiów Mazowieckich” oraz Rady Wydawniczej „Rocznika Legionowskiego” i Rady Naukowej „Rocznika Kresowego”. Autorka wielu publikacji m. in. Powiat Warszawski w latach II Rzeczypospolitej. Życie Społeczno – Polityczne, Gospodarcze I Kulturalne. Zainteresowania naukowe: historia Polski II poł. XIX wieku oraz okresu międzywojennego.

Dr hab., prof. AH Radosław Lolo – doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, dziekan Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. W 1996 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.
W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii jako pierwszy w Akademii Humanistycznej w Pułtusku na podstawie pracy Rzeczpospolita wobec wojny trzydziestoletniej. Opinie
i stanowiska szlachty (1618-1635). Zajmuje się dziejami nowożytnymi Polski, zwłaszcza historią polityczną i wojskową XVII wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dyplomatycznych
I Rzeczypospolitej z państwami Europy Zachodniej. Bada również dzieje Mazowsza w epoce nowożytnej.

Dr Waldemar Krzyżewski – społecznik, kolekcjoner, lekarz weterynarii i pasjonat historii. Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Przasnyszu i Wydziału Weterynaryjnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych na podstawie pracy Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku. Sprawował urząd Naczelnika Miasta Przasnysza, był radnym miejskim i przewodniczącym Komisji Rolnictwa RM. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej
w latach 1986-1991 i 2001-2011 (obecnie członek Zarządu TPZP). Inicjator budowy wielu pomników w Przasnyszu i okolicach. Jest właścicielem prywatnego Muzeum Weterynarii. Wydał Listy z Syberii (1997). Kolekcjonuje także pamiątki historyczne.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments