Zakończył się remont Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu. Przyszedł czas na podsumowanie

Remont Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu dobiegł końca. Inwestycja polegała na dostosowaniu szkolnych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Przyszedł czas na podsumowanie inwestycji. W trakcie realizacji projektu wykonano:

  • opaskową kanalizację deszczową zbierającą wody opadowe ze wszystkich dachów i parkingów do zbudowanych w ramach projektu podziemnych zbiorników retencyjnych. Woda opadowa wykorzystywana jest do celów gospodarczych. Dzięki temu zmaleje opłata do Wód Polskich z kilku tysięcy złotych do kilkudziesięciu złotych w skali roku. Nie będzie też marnotrawiona woda pitna.
  • dokonano rozbiórki nieużytkowanych od kilkunastu lat garaży Meditransu z najazdami i zagospodarowaniem terenu. Połączono fizycznie działki poprzez przebudowę ogrodzenia i placów parkingowych:
  • zagospodarowano teren wokół szkoły i dostosowano budynki szkolne dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • pomalowano ślusarkę zewnętrzną, wzmocniono i wyremontowano daszki nad wszystkimi wejściami zewnętrznymi, przebudowano częściowo wentylatornię, wymieniono uszkodzone wykładziny schodów oraz wymieniono 3 drzwi zwykłe na przeciwpożarowe.
  • nowe obróbki blacharskie gzymsów oraz wymieniono rynny i rury spustowe na starym budynku szkoły, a także zlikwidowano zacieki i nieszczelności obróbek na sali sportowej
  • malowanie elewacji budynku szkoły oraz drobne naprawy
  • wykonano oświetlenie terenu z instalacjami elektrycznymi, rozbudowano monitoring wizyjny, odtworzono odgromienie.

 

 

ren

 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments