Zakończył się audyt przasnyskiego szpitala.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Przasnyszu 5 listopada 2019r. w SP ZZOZ w Przasnyszu odbyła się prezentacja wyników audytu wraz z raportem naprawczym. W spotkaniu wzięli udział radni powiatowi, kadra zarządzająca, ordynatorzy oddziałów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Spotkanie zostało otwarte przez Starostę Krzysztofa Bieńkowskiego oraz Przewodniczącą Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Katarzynę Wróblewską. Już w kwietniu tego roku Zarząd Powiatu Przasnyskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu wraz z opracowaniem planu naprawczego przez firmę FORMEDIS z Poznania. Podjęcie takiej decyzji było podyktowane zamknięciem roku 2018 stratą przez SP ZZOZ w Przasnyszu.

Zakres przeprowadzonego audytu obejmował następujące obszary:

a) analizę finansowo – ekonomiczną, czyli analizę wszystkich komórek organizacyjnych SP ZZOZ z uwzględnieniem komórek najbardziej i najmniej dochodowych.

b) analizę porównawczą kosztów operacyjnych i kosztów EHA(eksploatacyjnych, hotelowych, administracyjnych) do wskaźników rynkowych i modeli optymalnych.

c) analizę działalności operacyjnej, w której skład wchodziło skonfrontowanie posiadanego potencjału do stopnia realizacji świadczeń zdrowotnych.

d) analizę współpracy SP ZZOZ w Przasnyszu w ramach kontraktu z NFZ, polegającą na analizie realizacji poziomu umów i ryczałtu z NFZ.

e) analizę obszaru kadrowego, pod względem stopnia zabezpieczenia udzielania świadczeń, zatrudnienia personelu medycznego, niemedycznego, w tym szczegółowa analiza zatrudnienia pracowników administracyjnych, analiza struktury wiekowej lekarzy i pielęgniarek, analiza stawek wynagrodzenia personelu SP ZZOZ, kosztów osobowych, specjalizacji posiadanych przez pielęgniarki i położne.

f) analizę jakości świadczonych usług, w których skład wchodziła analiza wskaźników umieralności, zakażeń, stanu technicznego infrastruktury, sprzętu i posiadanej aparatury medycznej. Analiza sposobów sterylizacji, utrzymywania sprzętu i aparatury medycznej w sprawności oraz wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pacjentów.

g) analizę obszaru gospodarczego, która zawierała weryfikację zgodności regulacji zakładowych takich jak statut, regulaminy, księga rejestrowa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt podmiotu leczniczego miał za zadanie wskazać w jakich obszarach wskaźniki finansowe i operacyjne podmiotu leczniczego odbiegają od wartości optymalnych (jeśli wartości optymalne są zdefiniowanie) lub od benchmarków (analiza porównawcza do rynku). Program Naprawczy podmiotu leczniczego jest następstwem audytu i obejmuje specyfikację niezbędnych do wdrożenia  zmian pozwalających na osiągnięcie optymalnej lub niższej od benchmarków wartości wskaźników finansowych i operacyjnych. – informuje przasnyskie starostwo.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Bolek
Bolek
1 rok temu

Ciekawe kto zostanie dyrektorem przasnyskiego szpitala? 🙂

Marek
Marek
1 rok temu

A czy szaraki takie jak ja mają szansę dowiedzieć się czegoś o wynikach audytu, czy też to wiedza tajemna, dostępna dla wybranych?

Majka
Majka
1 rok temu
odpowiada  Marek

Pewnie jeśli portal się tym nie zajmie to nikt się nie dowie.

Maria
Maria
1 rok temu

Był sobie pewien człowiek, który założył firmę ABC. Początkowo firma ta przynosiła zyski, jednak gdy rząd ( oczywiście dla dobra przedsiębiorców i klientów ) za pomocą ustaw zaczął regulować ile firma ma mieć przychodów i ile kosztów to firma zaczęła przynosić straty. Założyciel firmy, mimo iż był jej szefem, nie mógł nic zrobić, bezradnie patrzył jak firma popada w ruinę. Widząc to, rodzina założyciela firmy orzekła, iż w tej sytuacji niezbędny jest audyt firmy. Miał on wykazać jakie są jej mocne strony, jakie słabe, gdzie pieniądze uciekają a gdzie firma traci okazje do zarobku. Rodzina założyciela firmy wynajęła za wysokie… Czytaj więcej »