Za kilka dni rusza nabór wniosków na zalesienie. Nawet 7,6 tys. zł za 1 ha!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca 2018r. będzie przyjmowała wnioski o pomoc finansową na zalesienia.

Pomoc finansowa na zalesienie jest jednorazową, zryczałtowaną płatnością z tytułu poniesionych kosztów wykonania nasadzeń oraz ewentualnego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek trzema palikami. Wsparcie na zalesienie wypłacane jest w pierwszym roku zalesienia i może być przyznana rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha, w całym okresie programowania. Oprócz wsparcia na zalesianie rolnik może ubiegać się również o premię pielęgnacyjną oraz premię zalesieniową

Rolnik, który chce otrzymać pomoc na założenie lasu musi złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesienie od 1 czerwca do 31 lipca 2018 r., natomiast wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej powinien składać w kolejnych latach począwszy od 2019 r.

W zależności od typu nasadzenia (las liściasty / iglasty) oraz terenu, stawka jednorazowego wsparcia na zalesienie 1 ha waha się w granicach 4 984 – 7624 zł. Kwota ta może zostać powiększona o koszty związane z zabezpieczeniem drzewek palikami (1 132 zł/ha) lub koszty ogrodzenia siatką (8,82 zł/mb).

Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie należy składać w biurach powiatowych ARiMR, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Ze środków na zalesianie mogą skorzystać rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.


Źródło ARiMR
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments