Z ostatniej chwili! Będą darmowe wejściówki na lodowisko dla mieszkańców Przasnysza.

Przed chwilą Rada Miejska w Przasnyszu jednogłośnie poparła uchwałę głoszącą, że lodowisko dla przasnyszan będzie darmowe.

 

Radny Piotr Kołakowski zaproponował przeznaczenie środków z budżetu miasta na dotację celową dla powiatu w celu utworzenia funduszu na darmowe godziny korzystania z powiatowego lodowiska. Ta inicjatywa uzyskała aprobatę zarówno władz miasta, jak i władz powiatu oraz zyskała jednogłośne poparcie miejskich radnych.

W szczegółach chodzi o to, że samorząd miejski przekaże 6400 złotych w formie dotacji celowej powiatowi przasnyskiemu w zamian za bezpłatne udostępnienie do korzystania lodowiska mieszkańcom naszego miasta.

 

W uzasadnieniu czytamy, że bezpłatne dla przasnyszan korzystanie z lodowiska będzie miało zasadniczy wpływ na upowszechnienie kultury fizycznej mieszkańców, co ma szczególnie istotne znaczenie w czasie izolacji oraz ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem.

Czas, na który zostanie udostępnione lodowisko oraz zasady rozliczenia będą uregulowane w osobnej umowie zawartej pomiędzy samorządami, jednak przewidziana w uchwale suma wskazuje że darmowe wejściówki, które będą dostępne w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przasnyszu, będzie można otrzymać przez 2 miesiące.

Choć uchwała weszła w życie w dniu podjęcia, to zacznie obowiązywać z chwilą otwarcia lodowiska, które za sprawą donosów zostało zamknięte przez sanepid do odwołania.

 

M. Jabłońska


 

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments