XXXVIII Sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 10 marca 2021 r. w sposób korespondencyjny.

 

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu Przasnyskiego.
 4. Przyjęcie „Rocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie przasnyskim w 2020 roku”.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Przasnyskiego na lata 2021 – 2033 (Nr druku 263/2021).
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na rok 2021 (Nr druku 264/2021).
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Miastu i Gminie Serock (Nr druku 265/2021).
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (Nr druku 266/2021).
 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Przasnyskiego za rok 2020 (Nr druku 267/2021).
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Nr druku 268/2021).
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy na wydzierżawienie części nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 269/2021).
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu (Nr druku 270/2021).
 13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na cele inwestycyjne nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przasnyskiego (Nr druku 271/2021).
 14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r. (Nr druku 272/2021).
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.
Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments