XXVIII SESJA RADY POWIATU PRZASNYSKIEGO

Porządek XXVIII Sesji Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 17 stycznia 2013 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022,
5.2 wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2013,
5.3 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości,
5.4 wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
6. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2012 roku”.
7. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2013r.
8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2013r.
9. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego w 2012r.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wnioski i oświadczenia.
12. Zakończenie sesji.

 

Marek Walędziak
Przewodniczący Rady Powiatu

Sprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.