XLIII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję XLIII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 11 marca 2014r.  o godz. 14.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
  5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.3  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.4  wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów na wydzierżawienie nieruchomości,

5.5  wyrażania zgody na sprzedaż nieruchomości,

5.6  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014r.,

5.7  uchwalenia „Programu budowy lokalnego systemu wspierania opieki nad dzieckiem i rodziną w Powiecie Przasnyskim na lata 2014-2018”,

  1. Przyjęcie „Oceny Stanu Sanitarnego Powiatu Przasnyskiego za rok 2013”.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wnioski i oświadczenia.
  4. Zakończenie sesji.


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments