XLII sesja Rady Powiatu Przasnyskiego

Na podstawie § 39 ust. 1 i § 40 ust. 1 i 2 Statutu Powiatu Przasnyskiego zwołuję
XLII sesję Rady Powiatu Przasnyskiego, która odbędzie się 30 stycznia 2014r.
o godz. 13.30w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przasnyszu  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Zarządu Powiatu o realizacji uchwał Rady Powiatu oraz pracach Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:

5.1  zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022,

5.2  wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Przasnyskiego na  rok 2014,

5.3  zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,

5.4  udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasta Przasnysz,

5.5  przyjęcia tytułu „Stolica Kultury Mazowsza”,

5.6  kierunku działania Zarządu Powiatu Przasnyskiego w zakresie współpracy Powiatu Przasnyskiego ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

5.7  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości z możliwością odkupu,

5.8  wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granicy administracyjnej gminy Jednorożec, która jednocześnie stanowi zmianę granicy powiatu przasnyskiego,

5.9  zmiany uchwały Nr XXXIII/291/2013 Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i przystąpienia do  stowarzyszenia „Królewiecki Obszar Funkcjonalny – Porozumienie Przasnyskie”.

 1. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Przasnyskiego w 2013 roku”.
 2. Przyjęcie „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”.
 3. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Powiatu Przasnyskiego na 2014r.
 4. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego na 2014r.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu Przasnyskiego
  w 2013r.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Wnioski i oświadczenia.
 8. Zakończenie sesji.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments