X-lecie Wolontariatu oraz XV-lecie ŚDS w Przasnyszu

X-lecie Wolontariatu

XV-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy

    W dniu 11 grudnia 2012 roku o godz. 1100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu zaprosił do Miejskiego Domu Kultury na uroczystości związane z jubileuszowymi obchodami 10 – lecia Przasnyskiego Wolontariatu i 15 – lecia Środowiskowego Domu Samopomocy pod Honorowym Patronatem Burmistrza Przasnysza

Program uroczystości był następujący :

·         Wręczenie nagród laureatom konkursu „Wolontariusz Roku 2012”

·         Jubileuszowa prezentacja „Wolontariat w Przasnyszu – analiza i diagnoza”

·         Wręczenie nagród laureatom konkursu „Wolontariusz to ja”

·         Wyróżnienia dla instytucji promujących idee wolontariatu

·         Prezentacja artystyczna Środowiskowego Domu Samopomocy

·         Wystąpienia zaproszonych gości

               Najważniejszymi bohaterami pierwszej części spotkania, tzn. V Przasnyskiej Gali Wolontariatu, byli wolontariusze. Przybyło wielu dostojnych gości, aby swoją obecnością i wyrazami uznania oddać hołd za bezpłatną i bezinteresowną pracę na rzecz innych ludzi, a wśród nich między innymi: Pan Waldemar Trochimiuk – Burmistrz Przasnysza, Pani Wiesława Helwak – Zastępca Burmistrza Przasnysza, Pan Piotr Jeronim  – Przewodniczący Rady Miasta, Pan Zenon Szczepankowski – Starosta Przasnyski, Pani Hanna Młynarczyk, pracownik Oddziału w Delegaturze w Ostrołęce Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawicielka Stowarzyszenia Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS w Warszawie – Pani Magdalena Gołębiewska, socjolog – pracownik dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej Pani Izabela Książkiewicz, Proboszcz Parafii Chrystusa Zbawiciela Ks. Romuald Ciesielski, Przełożony Zgromadzenia Ojców Pasjonistów O. Przemysław Śliwiński, dyrektorzy i przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z  Sochaczewa, Goworowa, Pułtuska i Jednorożca, dyrektorzy wszystkich publicznych przasnyskich szkół oraz dyrektorzy i przedstawiciele instytucji współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Wszyscy zaproszeni goście otrzymywali przy wejściu publikację Miasta Przasnysza pt. „Praktyczny poradnik koordynatora wolontariatu na przykładzie doświadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu”, wydaną z okazji X-lecia przasnyskiego wolontariatu.

          Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie nagród laureatom konkursu „Wolontariusz Roku 2012”. Prezentacji sylwetek dokonała Pani Katarzyna Przybysz, starszy pracownik socjalny. Laureatami zostali:

Hubert Walewski

Mały Wolontariusz Roku 2012

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Przasnyszu

Jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. Jako wolontariusz pracuje już  trzeci rok. Pomaga swoim kolegom w nauce, pomaga młodszym, angażuje się też w pomoc w Domu Pomocy Społecznej. Zawsze sumiennie i odpowiedzialnie traktuje swoją pracę. To od niego wychodzi inicjatywa pomocy innym.

Urszula Hanna Bojarska

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

Pomagający Dzieciom w Nauce

        Od dwóch lat pracuje jako wolontariuszka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza. Swój wolny czas, wiedzę i umiejętności wykorzystuje pomagając wielu uczniom w trudnej sztuce nauki. Cierpliwie i z uśmiechem tłumaczy dzieciom reguły i zasady ortograficzne. Z matczyną wyrozumiałością egzekwuje zadawane prace. Jest lubiana przez uczniów, którzy chętnie uczestniczą w jej zajęciach.  O jej wyjątkowym zaangażowaniu świadczy fakt, iż obowiązki wolontariusza wykonuje dojeżdżając z miejscowości oddalonej od Przasnysza o 18 kilometrów.

Kamila Wenda i Sylwia Mocek

Wolontariuszki Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci

 Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu  w Przasnyszu

Pomagający Dzieciom w Nauce

             Obecnie są uczennicami Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. W ubiegłym roku szkolnym zgłosiły się do Szkoły Podstawowej nr 1 gotowe pomagać młodszym kolegom. Na ich pomoc w nauce języka angielskiego czekało trzech uczniów klasy czwartej. Wolontariuszki z łatwością nawiązały z nimi kontakt. Na efekty pracy nie trzeba było długo czekać. Z kolejnych sprawdzianów podopieczni uzyskiwali coraz lepsze oceny. Solidna praca wolontariuszek pozwoliła odnieść sukces młodszym kolegom. Spotkała się też z uznaniem rodziców i nauczycieli.

 

Marlena Przybysz i Kinga Wierzbicka

Wolontariuszki Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący na Rzecz Dzieci

 Miejskiego Przedszkola nr 1

im. Marii Kownackiej w Przasnyszu 

         Dwie uczennice Publicznego Gimnazjum im. Noblistów Polskich  w ramach wolontariatu świadczyły pomoc w Miejskim Przedszkolu nr 1 im. Marii Kownackiej. Aktywnie uczestniczyły w zabawach dla dzieci, pomagały w czynnościach samoobsługowych, organizowały konkursy i zabawy, pomagały w przygotowaniu  pomocy do zajęć. Szybko zdobyły sympatię i zaufanie dzieci. Dały się poznać jako osoby dojrzałe, obowiązkowe, systematyczne i odpowiedzialne.

Małgorzata Dudek

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Promyk Jutrzenki”Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

              Jest wolontariuszem w świetlicy „Promyk Jutrzenki” od trzech lat. Pracę w wolontariacie zaczęła jako uczennica gimnazjum. Podopieczni od razu obdarzyli ją swoim zaufaniem, jest dla nich wzorem do naśladowania. To odpowiedzialna, obowiązkowa, punktualna i wrażliwa wolontariuszka. Potrafi doskonale współpracować w zespole. Swoje obowiązki wykonuje z przyjemnością, czerpiąc z nich satysfakcję. Aktualnie jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Ewa Dembińska

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

Indywidualnie Pomagający Osobom Starszym

                Uczy się w Technikum Ekonomicznym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. H. Sucharskiego. Wolontariuszką jest od października 2009 roku. Przez cztery lata próbowała różnych form pracy wolontariackiej. Od trzech lat systematycznie chodzi do starszej, chorej, emerytowanej nauczycielki. Pomaga w drobnych pracach domowych, rozprasza jej samotność. Nie ma ferii i wakacji. Praca jej tym bardziej zasługuje na wyróżnienie, że wolontariuszka nie mieszka w Przasnyszu.

     Monika Jeznach

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Szkole Podstawowej nr 2 im. H.Sienkiewicza  w Przasnyszu

Pomagający Dzieciom w Nauce.

         Wolontariuszka to uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.  Drugi rok szkolny pomaga w nauce uczniom Szkoły Podstawowej nr 2. Dała się poznać jako osoba odpowiedzialna, punktualna, obowiązkowa i bardzo zaangażowana w swoją pracę. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi i cieszy się ich sympatią.

Justyna Waleszczak

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich w Przasnyszu Pomagający Dzieciom w Nauce.

             Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej.  W ubiegłym roku szkolnym skutecznie pomagała w nauce matematyki uczniowi gimnazjum. Wykonywała pracę rzetelnie, sumiennie i z dużym zaangażowaniem, budując przy tym pozytywne relacje koleżeństwa i przyjaźni ze swoim podopiecznym.

Mateusz Nowakowski

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Niepublicznym Zespole Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczym „Jestem” w Przasnyszu

            Uczy się w Zespole Medycznych Szkół Policealnych. Od września 2011 roku swój wolny czas poświęca dzieciom niepełnosprawnym. Jest osobą kontaktową, kreatywną, empatyczną i bardzo lubianą przez dzieci. Swoje obowiązki wykonuje z zaangażowaniem, życzliwością i odpowiedzialnością.

Marta Tomaszewska

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu

           Obecnie jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Rozpoczęła swoją pracę w wolontariacie dwa lata temu pomagając przy prowadzeniu zajęć bibliotecznych z dziećmi w czasie ferii i wakacji. W ubiegłym roku szkolnym roznosiła książki na oddziały pacjentom w Szpitalu Powiatowym. Jest osobą niezwykle miłą, pogodną i serdeczną. Wkłada wiele serca w powierzone jej zadania.

     Anna Dzierzęcka i Anna Obrębska

   Wolontariuszki Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego a` Paulo w Przasnyszu

             Dwie uczennice Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej systematycznie odwiedzają podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Wlewają w ich serca radość i nadzieję. Są wrażliwe, empatyczne,  otwarte i pełne optymizmu. Wspólnie z instruktorami terapii zajęciowej organizują zajęcia mające na celu aktywizację mieszkańców.

Aleksandra Tadajska

Wolontariusz Roku 2012

w kategorii: Wolontariusz Pracujący

w Środowiskowym Domu Samopomocy

     Uczy się w Zespole Medycznych Szkół Policealnych. Od ubiegłego roku szkolnego pracuje jako wolontariuszka w Środowiskowym Domu Samopomocy. Zawsze przychodzi z pomysłami na zorganizowanie zajęć w formie konkursu lub zabawy, jest bardzo zaangażowana w to, co robi. Podopieczni w każdy czwartek czekają na wolontariuszkę, która pocieszy, pomoże rozwiązać problemy, wysłucha, doradzi.

Aneta Rosa

Wolontariusz Roku 2012

za Najdłuższy Staż w Pracy Wolontarystycznej

           Jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej. Pracę w wolontariacie podjęła 1 października 2008 roku. W ciągu pięciu lat próbowała różnych form działalności wolontariackiej. Znane są jej doskonale takie instytucje jak: Miejskie Przedszkole nr 1, Miejska Biblioteka Publiczna, Świetlica Socjoterapeutyczna „Promyk Jutrzenki”. Będąc uczennicą Publicznego Gimnazjum pomagała w nauce swoim koleżankom i kolegom.

          Wręczenia statuetek i dyplomów dokonał Burmistrz Przasnysza Pan Waldemar Trochimiuk oraz Pani Joanna Cieślik – Dyrektor MOPS.

          Jubileuszowa prezentacja „Wolontariat w Przasnyszu – analiza i diagnoza” była kolejnym punktem uroczystości. Pani Joanna Cieślik zaprezentowała wyniki badań przeprowadzonych w oparciu o analizę dokumentacji zgromadzonej w MOPS w Przasnyszu od momentu utworzenia w nim wolontariatu, tj. od roku 2002 do końca czerwca 2012. Celem badania była  analiza i diagnoza działań wolontariackich MOPS w Przasnyszu na przełomie dziesięciolecia, a poprzez to  rozwój, poszerzenie i promocja oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Przasnysza oraz zwiększenie jej dostępności.

            Następnie ogłoszono wyniki I edycji konkursu „Wolontariusz To Ja”. Konkurs skierowany był do wolontariuszy, którzy mieli bądź mają podpisane porozumienie o świadczeniu usług wolontarystycznych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu oraz do tych, którzy pracowali jako wolontariusze przy organizacji imprez i uroczystości organizowanych przez MOPS w Przasnyszu. W odpowiedzi na konkurs „Wolontariusz to ja” wpłynęło pięć prac.Ze względu na różnorodność form wykonanych prac, zróżnicowanie wiekowe uczestników, wkład czasu pracy oraz niewielką ilość prac konkursowych postanowiliśmy nagrodzić wszystkich uczestników.

Tytuł laureata otrzymali:

1.      Grupa ARDO za film „To taka nasza druga rodzina” nagrany przez trzech wolontariuszy pracujących w Niepublicznym Zespole Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczym „Jestem” – uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu: Arkadiusza Czarneckiego, Radosława Grabowskiego oraz Damiana Krajewskiego.

2.      Grupa wolontariuszy ze Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyk Jutrzenki” za „Pamiętnik Wolontariatu 2008 – 2012” – stustronicowy album, wykonany pod nadzorem Siostry Danuty Pokucińskiej.

3.      Alina Grażyna Baraniecka za album, zawierający refleksje na temat pracy wolontariusza wraz z krótkimi wypowiedziami dzieci, oceną pracy i podziękowaniami ze Szkoły Podstawowej nr 2, w której pracuje wolontariuszka –  emerytowana nauczycielka.

Wyróżnienia otrzymali:

1.      Izabela Mażewska i Karolina Kuligowska – za prezentację multimedialną wykonaną przez wolontariuszki pracujące w Środowiskowym Domu Samopomocy

2.      Aleksandra Tadajska – za opowiadanie dotyczące pracy wolontariuszki w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wręczenia nagród laureatom oraz wyróżnionym dokonała pani Wiesława Helwak – Zastępca Burmistrza Przasnysza razem z Panią Joanną Cieślik – Dyrektorem MOPS.

       Wyróżnienia dla instytucji promujących idee wolontariatu, zatrudniających wolontariuszy i współpracujących z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przasnyszu – to następny punkt uroczystości. Odebrali je dyrektorzy i przedstawiciele następujących instytucji:

 • Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kawalerów Orderu Uśmiechu,
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza,
 • Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Noblistów Polskich,
 • Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. mjr. Henryka Sucharskiego,
 • Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej,
 • Domu Pomocy Społecznej Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a`Paulo,
 • Zespołu Medycznych Szkół Policealnych,
 • Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej,
 • Miejskiego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Nałkowskiej,
 • Zespołu Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczego „Jestem”,
 • „Naszej Szkoły” Niepublicznej Szkoły z Oddziałami Przedszkolnymi Realizującej Program Rehabilitacyjny,
 • Parafialno – Uczniowskiego Klubu Sportowego „Emmanuel”.

      W prawie wszystkich wyżej wymienionych instytucjach pracę wolontariuszy organizowali, specjalnie w tym celu powołani, koordynatorzy wolontariatu, do których również skierowano wiele słów podziękowania.

     Zakończeniem części dotyczącej wolontariatu była projekcja filmu nagranego przez wolontariuszy – laureatów konkursu „Wolontariusz to ja” pt. „To taka nasza druga rodzina”.

             Najważniejszymi bohaterami drugiej części spotkania byli domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przasnyszu oraz członkowie ich rodzin. Specjalnie dla nich, oprócz wymienionych już wcześniej gości, przybyli przedstawiciele Środowiskowych Domów Samopomocy z Ciechanowa i Strzegowa.

          Pani Katarzyna Banul – Żyra, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ds. ŚDS, dokonała krótkiego przeglądu projektów realizowanych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Przasnyszu w czasie minionego XV-lecia. Potem odbyła się projekcja filmu nagranego z udziałem domowników i pracowników ŚDS – u, pt. „Chłopiec z zapałkami”.

        Ostatnim punktem programu były wystąpienia zaproszonych gości. Przemówień, pełnych ciepła, serdeczności i wielu miłych słów nie było końca. Rosła też piramida różnobarwnych kwiatów składanych z podziękowaniem za pracę i współpracę oraz w dowód sympatii i uznania dla dokonań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu.Anna Juklaniuk

Koordynator wolontariatu


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments