Wzrost kwot kryteriów dochodowych w pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła zmiany kwot kryteriów dochodowych, które uprawniają do świadczeń pomocy społecznej. Mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że od 1 stycznia 2025 roku mają wzrosnąć kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

– Rząd proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, które związane są z ustawą o pomocy społecznej. Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego – informuje kancelaria.

Kryteria dochodowe, jakie obowiązują w pomocy społecznej są weryfikowane co 3 lata.

– W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych – dodaje kancelaria.

Najważniejsze propozycje:

  • Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.
  • Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.
  • Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Te zmiany wpłyną na na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, jakie są związane z ustawą o pomocy społecznej, czyli:

  • pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł),
  • maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1000 zł do 1 229 zł).

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments