Wybrano wykonawcę „prac ratunkowych” kościoła w Czernicach Borowych

Wybrano wykonawcę przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych”. Projekt został dofinansowany z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

 

Wykonawcą inwestycji pod nazwą „Prace ratunkowe kościoła w Czernicach Borowych” został Organista Grzegorzewski Piotr z Krzynowłogi Małej. Cena jego oferty do 420 tys. złotych brutto.

– Oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego i otrzymuje 100 punktów  na podstawie oceny ofert, określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 23.02.2024 r.. Powyższa wybrana oferta była jedyną, która wpłynęła  na realizację przedmiotowego zadania. Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu i odrzuceniu – informuje ks. Michał Gaszczyński, proboszcz czernickiej parafii.

Celem tego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych służących zabezpieczeniu, zachowaniu i utrwaleniu  substancji zabytkowego kościoła parafialnego.

Zakres zamówienia obejmuje:

Prace projektowe:

 • opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (budowlanej oraz wykonawczej) dla systemu odwodnienia fundamentów budynku kościoła w postaci drenażu w opasce wokół budynku i studni chłonnych wraz zaprojektowaniem izolacji przeciwwilgociowej, technologię wykonania naprawy i uzupełnienia fug w ścianie fundamentowej kościoła oraz dokumentacje przebudowy chodnika wokół obiektu z profilowaniem terenu z uzyskaniem wymaganych przepisami lub żądaniem właściwego organu administracji opinii, uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.;
 • wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej budynku; opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w pełnym zakresie realizacji;
 • uzyskanie w razie potrzeby w imieniu zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę; zaprojektowanie wszelkich układów technologicznych; opracowanie wszelkich układów technologicznych;
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej; opracowanie instrukcji eksploatacji zaprojektowanych rozwiązań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów w miarę potrzeb.

Prace budowlane:

 • roboty rozbiórkowe na terenie wokół kościoła,
 • rozbiórka betonowego chodnika (istniejącej opaski) wokół budynku,
 • wykonanie nowego chodnika (nowej opaski) po istniejącym śladzie,
 • odsłonięcie i oczyszczenie ścian fundamentowych,
 • spoinowanie murów z kamienia,
 • izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wykonanie chodnika (opaski) z kruszywa z obrzeżami z materiału wskazanego przez Konserwatora Zabytków, na podbudowie żwirowej wokół budynku kościoła z ułożeniem rur drenarskich w otulinie z obsypaniem żwirem,
 • wykonanie studzienek drenarskich oraz studzienki rewizyjnej, włączenie rur spustowych,
 • wyprofilowanie terenu po wykonanych pracach z przywróceniem do stanu pierwotnego,
 • wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych w oparciu o stosowne projekty / wymagania,
 • przygotowanie w razie potrzeby niezbędnej dokumentacji do odbiorów związanych z przekazaniem inwestycji do użytkowania, w razie potrzeby udział w czynnościach odbiorowych przez Nadzór Budowlany oraz wszystkich innych w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie inwestycji.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Stachu
Stachu
4 dni temu

zaorać jak z tacy przez 30 lat na remont nie starcza. z resztą po co skoro pustki w ławach? zabytek? mamy tu setki takich 'zabytków’, kloców z cegły o lichym walorze historycznym. kasę przekazać na dzieci z rakiem które ma w d@#$ 'uśmiechnięte państwo’

Marek
Marek
3 dni temu
Reply to  Stachu

Mylisz się.Świątynia jest świadkiem wielu ciekawych wydarzeń.Warto poczytać.Dzięki temu można poznać historię tego miejsca i regionu.Nas nie będzie a kościół zostanie.Niektórych będzie inspirował,niektórych flustrował.Nic nowego ,tak było zawsze😇