Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji zaprasza osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz umiarkowanym do udziału w projekcie „Wsparcie osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego w ramach konkursu nr XV PFRON – w ramach zadań zlecanych.

Celem projektu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w wejściu na otwarty rynek pracy.

Kryteria przyjęcia do projektu:

  • ukończenie min. 16 rok życia,
  • bycie w wieku produkcyjnym,
  • posiadanie statusu osoby nieaktywnej zawodowo,
  • posiadanie orzeczenia ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  • niekorzystanie z żadnej formy aktywizacji (np. WTZ, projekty finansowane ze środków publicznych), których kompleksowe formy wsparcia są/były zbieżne ze wsparciem planowanym w ramach Projektu.

Oferowane formy wsparcia:

  • opracowanie indywidualnych planów działania dla każdego uczestnika projektu,
  • wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej (zajęcia integracyjne, socjoterapeutyczne, rozwoju osobistego i zawodowego),
  • staże rehabilitacyjne,
  • szkolenia podnoszące kwalifikacje podstawowe oraz zawodowe (nabycie umiejętności niezbędnych na wielu stanowiskach pracy, np. warsztaty informatyczne, kursy językowe),
  • pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Projekt ma charakter ogólnopolski, aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się do najbliższego dla swojego miejsca zamieszkania biura regionalnego.

Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

 Obraz na stronie far.jpg

UM Przasnysz


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments