Wsparcie dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Przasnyszu zaprasza Pracodawców i Przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem wsparcia na tworzenie miejsc pracy w ramach środków algorytmowych i programu „Mazowsze 2017”.

Pracodawco/przedsiębiorco jeżeli tworzysz miejsce pracy skorzystaj z :
1. Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – dofinansowanie do kwoty 24 000 zł. na utworzenie stanowiska pracy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy.
2. Prac interwencyjnych – dofinansowanie przez okres pierwszych 6 miesięcy 825 zł. oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego przez okres co najmniej 10 miesięcy.
3. Refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i ubezpieczenie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia – dofinansowanie przez okres pierwszych 12 miesięcy 1 950 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od ww. wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego przez okres co najmniej 25 miesięcy.
4. Staży – osoba bezrobotna przez okres 6 miesięcy odbywania stażu nabywa umiejętności praktyczne do wykonywania pracy bez nawiązywania stosunku pracy i w tym czasie otrzymuje stypendium. Pracodawca po stażu zatrudnia na okres co najmniej 3 miesięcy.

Posiadamy również środki dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej w kwocie do 24 000 zł, która winna być prowadzona przez okres nie krótszy niż 13 miesięcy.

Każdy pracodawca jak i osoba bezrobotna musi spełnić kryteria zawarte w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz w rozporządzeniach do tej ustawy.

PUP Przasnysz

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments