WIZYTACJA AMERYKAŃSKIEJ FIRMY W PRZASNYSKIEJ STREFIE GOSPODARCZEJ

Jak już informowaliśmy wcześniej, dwie firmy amerykańskie wyraziły wstępne zainteresowanie inwestowaniem w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej. W dniu 20 marca b.r. przedstawiciel zarządu jednej z amerykańskich firm oraz główny dyrektor na Europę wraz z prezesem polskiego przedstawicielstwa firmy w Warszawie wizytowali tereny Strefy.

Zarząd firmy amerykańskiej przed podjęciem strategicznych planów rozwojowych i inwestycyjnych potrzebował szczegółowych informacji nt. dostępności terenów inwestycyjnych, zasobów siły roboczej, kadry technicznej, ulg podatkowych dla przedsięwzięć realizowanych w przasnyskiej strefie ekonomicznej, poziomu płac na naszym terenie, cen gruntów, jakości infrastruktury i możliwości rządowej pomocy publicznej dla tego rodzaju inwestycji, jak również wielu innych , cennych dla potencjalnego inwestora informacji.

Wszelkich informacji, zainteresowanym terenami w PSG gościom udzielali starosta przasnyski Zenon Szczepankowski oraz wicestarosta Tomasz Osowski.

Firma w swojej głównej lokalizacji w USA posiada fabrykę na powierzchni 1000 ha i zatrudnia w sumie 14,5 tys. pracowników.

Rozważania w stosunku do Przasnyskiej Strefy Gospodarczej dotyczyły modułu fabrycznego, który można zlokalizować na obszarze około 200 ha.

Samorząd powiatowy nie dysponuje obecnie tak dużym obszarem. Wiele firm już wykupiło działki i lokalizuje swoje przedsięwzięcia biznesowe w strefie. Ponieważ pod zabudowę nie może być brany pod uwagę teren przeznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod działalność lotniczą – firma amerykańska, jeżeli podejmie pozytywną decyzję, co do tej lokalizacji  – prawdopodobnie zaproponuje sąsiadującym ze strefą rolnikom wykup dodatkowych gruntów.

W kwietniu planowane jest kolejne spotkanie i wizyta w starostwie oraz na terenach inwestycyjnych powiatu innej amerykańskiej firmy, która także złożyła list intencyjny
o współpracy.


IMG_4298 IMG_4300 IMG_4327


Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments