WIOŚ namierzył kolejne dzikie wysypisko śmieci na naszym terenie

21.04.2021 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie ujawnili miejsce nielegalnego magazynowania odpadów w miejscowości Płoniawy – Bramura.

 

– Na działce znajdowały się różnego rodzaju odpady: wielkogabarytowe, budowlane oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inspektorzy na podstawie art. 10b ust. 2 ustawy o IOŚ wykonali rozpoznanie zanieczyszczenia w terenie oraz ustalili numer działki. Sprawa jest w toku – informuje WIOŚ.

 

Zgodnie z art. 26 Ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r. poz. 701 ze zm.), posiadacz odpadów jest obowiązany do ich niezwłocznego usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania. Poprzez posiadacza odpadów rozumie się wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów. Domniemywa się, że posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości jest władający powierzchnią ziemi.

 


 

Źródło WIOŚ
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments