Wiemy ile środków zewnętrznych pozyskało Miasto Przasnysz w 2019 roku.

Minął rok od kiedy za sterami Przasnysza zasiadł burmistrz Łukasz Chrostowski. To doskonały czas, aby podsumować ten okres kadencji, której głównym celem jest pozyskiwanie środków z zewnątrz. W tym przypadku sporo udało się osiągnąć, ponieważ ponad połowa złożonych wniosków przyniosła miastu pieniądze. Liczymy, że jest to tylko wstęp do realizacji potrzebnych inwestycji w następnych 4 latach.

W celu pozyskania środków zewnętrznych w mijającym roku złożyliśmy ponad 60 wniosków o dofinansowanie, z czego 35 uzyskało pozytywną ocenę. Łączna wartość realizowanych przez nas projektów to prawie 3,9 mln złotych, zaś kwota pozyskanych dotacji opiewa na prawie 3 mln złotych – zaznacza burmistrz.

Bez wątpienia wiele udało się zrobić w dziedzinie miejskich dróg. Na tego typu inwestycje miasto w 2019 roku wyda blisko 8,5 miliona złotych. Cieszy zwłaszcza rozwój monitoringu oraz doświetlenie wielu przejść dla pieszych na terenie całego Przasnysza. Ostatnio modernizację przeszło oświetlenie ulic Leszno i Targowej, gdzie pojawiły się lampy LED.

Największym finansowym sukcesem tej kadencji było pozyskanie z Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowania w wysokości 1 824 036,00 zł na rozbudowę ulicy Leszczynowej i al. Jana Pawła II, ale warto dodać, że jest to efekt wniosku złożonego za rządów poprzednika. Przewidywany koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 3,6 mln zł.

Za około 50 tys. zł, z udziałem dofinansowań, udało się wybudować strefę aktywności na osiedlu Błonie. Niebawem, przy wsparciu urzędu marszałkowskiego, powinna ruszyć budowa boiska przy ul. Wojskowej. W tym przypadku trwa postępowanie przetargowe, a budżet przedsięwzięcia wynosi ponad 400 tys. zł.

Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców zrealizowano trzy projekty dotyczące infrastruktury ogródków działkowych Eden oraz Majowe I i II o wartości niemal 80 000 złotych. Dofinansowanie w wysokości 95 tys. zł otrzymała także modernizacja ulicy Polnej, która zyskała nową nawierzchnię.

Przez rok kadencji samorządowej udało nam się osiągnąć bardzo wiele. Była to zasługa Radnych Miejskich, podejmujących kluczowe decyzje, oraz wcielających je w życie pracowników Urzędu Miasta Przasnysz, jednostek organizacyjnych oraz wielu naszych partnerów, z którymi współpracowaliśmy i realizowaliśmy wspólne cele. Na każdym etapie pracy władze samorządowe muszą utrzymywać bezpośredni kontakt z mieszkańcami, aby nie oderwać się od rzeczywistości. Z tego powodu w trakcie naszej kadencji, oprócz dużych inwestycji w drogi, edukację, sport, ochronę środowiska, przykładaliśmy szczególną wagę do ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi i Wami – mieszkańcami naszego miasta – komentuje Łukasz Chrostowski

Wniosek na basen oczekuje na rozpatrzenie

Złożono także wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę ośmiotorowego basenu o wymiarach 25 x 21 metrów i głębokości 2 metrów przy OSiR w Przasnyszu. Jego wartość opiewa na ponad 10 milionów zł i oczekuje na decyzję. Na rozstrzygnięcie czeka też olbrzymi projekt o wartości 4 milionów euro złożony do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Przasnysz.

Kwestią, do której włodarz i jego pracownicy przykładają dużą wagę, jest efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na miejskie inwestycje i projekty. Dzięki temu udało się zrealizować wiele przedsięwzięć, których nie można było sfinansować wyłącznie z budżetu zadłużonego miasta.

Od początku tego roku codziennie analizowane są możliwości pozyskania dofinansowań zewnętrznych. Na bieżąco zbierane są informacje o ogłoszonych programach i konkursach, analizowane są możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Informacje o programach przekazywane są cyklicznie do właściwych wydziałów merytorycznych urzędu, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów – zaznacza  burmistrz.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie miasto otrzymało 50% dofinansowania w wysokości 21 tys. zł na usuwanie z terenu miasta wyrobów zawierających azbest. Zakup oczyszczaczy powietrza to projekt, którego realizacja wyceniona została na 85,5 tys. zł. Dzięki wsparciu zakupiono 19 oczyszczaczy powietrza do miejskich przedszkoli, żłobków oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Urząd jest w trakcie opracowywania Programu Ograniczania Niskiej Emisji o wartości 45 tys. zł, który w połowie sfinansuje urząd marszałkowski.

 

Doskonale z pozyskiwaniem funduszy radzą sobie miejskie jednostki organizacyjne.

Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała 62 160,00 zł dofinansowania na następujące zadania:

– „Bibliosfera dla trapera” o wartości 37 350,00 zł, uzyskane dofinansowanie to: 24 850,00 zł;

– N.O.W.A biblioteka – nasza biblioteka, koszt realizacji 31 150,00 zł, uzyskane dofinansowanie 20 650,00 zł;

– Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, koszt zadania 41 660,00 zł, dofinansowanie 16 660,00 zł.

Szkoły podstawowe nr 1, 2 i 3 realizują wspólnie projekt pod nazwą „Rozwój kluczowych kompetencji uczniów Szkół Podstawowych w Przasnyszu”. Wartość zadania to 1 559 250,00 zł, z czego dotacja wynosi 1 477 350,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych131 nauczycieli.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 1 uzyskała środki zewnętrzne na następujące zadania:

– utworzenie nowej pracowni językowej w Szkole Podstawowej nr 1 w wysokości 25 900,00 zł;

– wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 28 368,00 zł;

– wymianę oświetlenia na LED w wysokości 5 000,00 zł;

– Program Erasmus+ (Oczarowani Kuchnią; Czas Na Jedzenie), pozyskano 100% dofinansowania w wysokości 134 363,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała 14 000,00 zł dofinansowania na zakup 2 interaktywnych monitorów dotykowych w ramach programu koordynowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał dofinansowania na następujące projekty:

– zmiana systemu organizacyjnego MOPS w Przasnyszu poprzez oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w wysokości 405 475,00 zł;

– Asystent Rodziny w wysokości 31 625,00 zł;

– usługi opiekuńcze w wysokości 20 016,00 zł;

– usługi opiekuńcze w wysokości 42 903,00 zł;

– program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w wysokości 222 900,00 zł.

Muzeum Historyczne pozyskało środki zewnętrzne w kwocie 171 091,00 zł:

– Kultura – Interwencje 2019 w wysokości 35 000,00 zł;

– dotacja z Fundacji PZU w wysokości 41 200,00 zł;

– dotacja z Fundacji Lotto w wysokości 8 080,00 zł;

– reaktywacja i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wydanie ”Materiałów do etnografii ludu z okolic Przasnysza” w wysokości 31 815, 00zł;

– promocja historii regionu poprzez wydanie gry o świętym Stanisławie Kostce, w wysokości 34 996 zł;

– Koalicje dla Niepodległej wysokości 20 000,00 zł.

Miejski Dom Kultury zdobył dofinansowania w wysokości 84 535,00 zł:

– utworzenie zespołu historycznych tańców szlacheckich i przeprowadzenie warsztatów w wysokości 41 535,00 zł;

– „Mistrz światła Stanisław Ostoja-Kotkowski w 25 Rocznicę Śmierci” w wysokości 39 000,00 zł;

– Stanisław Ostoja Kotkowski – wirtuoz gry światłem i dźwiękiem – widowisko laserowe w kwocie 2 000,00 zł;

– zakup jednolitych strojów dla Miejskiego Chóru Męskiego w kwocie 2 000,00 zł.

Centrum Animacji i Wsparcia Społeczności Lokalnej – Federacja ROSA pozyskały dofinansowania na następujące projekty:

– „W siatkówkę gramy, opinię o Zawodziu zmieniamy” w kwocie 4 600,00 zł;

– projekt promujący idee ekologiczną „Zero Waste form Przasnysz” – 4 600,00 zł.

Zależy nam, aby nasza praca została zapamiętana jako dobrze spełniona służba na rzecz mieszkańców, ponieważ to przez nich zostaliśmy wybrani do pełnienia swoich obowiązków. Z całego serca dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie. Dziękuję także wszystkim pracownikom i współpracownikom za wkład w rozwój Przasnysza – podsumowuje burmistrz.

M. Jabłońska

guest
4 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
XD1
XD1
1 rok temu

W artykule zabrakło porównania do kwot z ubiegłych lat. Bez tego trudno stwierdzić czy kwota pozyskana przez obecnych włodarzy jest wysoka czy niska.

mk9
mk9
1 rok temu

Leszno można było oświetlić inaczej

Zbyszek
Zbyszek
1 rok temu
odpowiada  mk9

Burmistrz nie może inwestować w Lesznie.

mieszkanka
mieszkanka
1 rok temu
odpowiada  Zbyszek

Chodzi o ulicę Leszno , a nie wieś Leszno 🙂