WIELKIE PIENIĄDZE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DO WZIĘCIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Wdrażająca ogłasza I w 2013 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”. Potencjalni beneficjenci mogą lokalizować swoje przedsięwzięcia również w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej w Przasnyszu i Chorzelach, gdzie dostępne są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. Informacje w sprawie sprzedaży działek w Strefie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, a ogłoszenia dostępne są w BIP-e Starostwa.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej www.parp.gov.pl  w terminie: od  15 maja do  5 czerwca 2013 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów  inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15%. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet Działania wynosi  1 628 516 989 EUR. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach I w 2013 r. rundy aplikacyjnej wynosi  850 000 000,0 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem  w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych. Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
  • na część doradczą – 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową – 1 milion złotych.

Wszelkie szczegółowe informacje, regulamin, kryteria wyboru projektów, wzór wniosku, jak również sposób jego przygotowania i składania dostępne są pod linkiem: http://poig.parp.gov.pl/index/more/32619 – klawisz ctrl + kliknięcie myszką śledzi łącze, lub należy przekopiować link do przeglądarki internetowej.

Sławomir Czaplicki

Kierownik Referatu

Rozwoju Gospodarczego, Promocji

i Rynku Pracy

Rzecznik Prasowy


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments