Wielka konferencja inwestycyjna powiatu przasnyskiego


Około 700 osób z całego powiatu przasnyskiego zgromadziło się 22 marca w hali sportowej przy ulicy Sadowej w Przasnyszu na zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu wraz Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu konferencji pt.” „Planowanie procesów rozwojowych w powiecie przasnyskim”. Zanim rozpoczęto debatę marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki podpisali z władzami powiatu: starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim, wicestarostą przasnyskim Tomaszem Osowskim oraz skarbnikiem powiatu Anną Tworkowską unijną umowę o wartości 63 mln. zł. na dofinansowanie projektu „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów w północnej części Powiatu Przasnyskiego – etap I”.

Tym samym Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o przyznaniu unijnego dofinansowania na rozbudowę drogi łączącej dwa obszary Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie i Chorzelach. Z pewnością podniesie to atrakcyjność inwestycyjną powiatu i tej części Mazowsza.  

Rozbudowa drogi Przasnysz–Chorzele (czyli odcinków dróg 3212W i 3234W) zakłada nie tylko poszerzenie nawierzchni jezdni, ale też wykonanie światłowodu, przyłączy wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, doprowadzonych do terenów inwestycyjnych w Chorzelach. Wzdłuż pasa drogowego powstaną ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe. Renowację przejdą rowy drogowe. Elementem projektu jest też linia wysokiego napięcia 110 kV na odcinku Przasnysz – Chorzele. Ten element sfinansuje PGE Dystrybucja. Linia w II etapie zostanie przedłużona do Wielbarka.

Poza tym planuje się uzupełnienie poboczy oraz wykonanie zjazdów na przyległe działki. Inwestycja umożliwi poszerzenie drogi – do 6 m dla przekroju szlakowego i do 7 m dla przekroju ulicznego. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dodatkowo – już poza projektem – w pasie infrastrukturalnym zostanie wybudowany ramach umowy i finansowania MSG przy wsparciu finansowym PGNiG gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia Lekowo – Przasnysz – Chorzele oraz trzy stacje redukcyjne.

 Tytuł projektu: Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – etap 1.

Całkowita wartość projektu: 63 120 376 zł

Kwota dofinansowania: 29 894 819,60 zł

Beneficjent: Powiat Przasnyski

Działanie 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą

Zanim rozpoczęto żywą, ponad dwugodzinną debatę, prezentację projektu gazyfikacji powiatu przasnyskiego przedstawili Jan Anysz – członek Zarządu Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Zbigniew Dudek – dyrektor Oddziału MSG Sp. z o.o. Oddział gazowniczy Ciechanów. Pan Prezes podkreślił decydujące znaczenie współpracy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Przasnyszu i Mazowiecką Spółką Gazownictwa dla realizacji  przedsięwzięcia związanego z gazyfikacją powiatu przasnyskiego. Następnie  zgromadzeni obejrzeli film promujący powiat przasnyski, który przybliżył omawiane plany inwestycyjne. Po konferencji wszyscy uczestnicy mogli otrzymać książkę promującą powiat, która również zawiera szereg ciekawych informacji o poszczególnych miastach i gminach, ale także  przewodnik inwestycyjny powiatu przasnyskiego. W konferencji wzięli udział również burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu: Waldemar Trochimiuk, Beata Szczepankowska, Adam Bacławski, Grażyna Wróblewska, Michał Lorenc, Wojciech Brzeziński, radni, mieszkańcy powiatu oraz radna sejmiku województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk.  Po konferencji starosta przasnyski Zenon Szczepankowski wraz z prezesem firmy TPT Technologia Michałem Niestępskim zaprosili marszałka województwa Adama Struzika, dyrektora MJWPU Grzegorza Świętoreckiego oraz radną wojewódzką Wiesławę Krawczyk do zapoznania się na miejscu z firmą produkującą pelet w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej.


Sławomir Czaplicki

Kierownik

Referatu Rozwoju Gospodarczego,

Promocji i Rynku Pracy

Rzecznik PrasowySprawdź również

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.