Więcej pieniędzy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej od starostwa.

Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski oraz Wicestarosta Waldemar Trochumiuk spotkali się z dyrekcją i pracownikami Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu. Starostowie podziękowali dyrektor Małgorzacie Sobiesiak za wspaniałą pracę na rzecz rozwoju placówki i promowanie na ternie naszego powiatu czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury słowa.

Do spotkania doszło w związku z omówieniem porozumienia Powiat – Miasto, na mocy którego Starostwo Powiatowe w Przasnyszu zintensyfikuje współpracę z biblioteką oraz znacznie zwiększy kierowane do niej wsparcie finansowe.

Już teraz starostwo cyklicznie, w kalendarzu imprez dostępnym na stronie www.powiat-przasnysz.pl, informuje mieszkańców na temat wydarzeń organizowanych przez bibliotekę.

Powiat przasnyski wesprze zadania biblioteki kwotą 36 tys. zł (w poprzednich latach było to 10 tys. zł). Pomoże to w realizacji ambitnych planów realizowanych na rzecz mieszkańców Przasnysza i całego powiatu.


Źródło Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments