WICEMARSZAŁEK EWA ORZEŁOWSKA (PSL) PRZYWIOZŁA KOLEJNE 30 MILIONÓW ZŁOTYCH DLA STAROSTWA I POWIATU

Ponad 30 milionów złotych na kolejne nowe inwestycje w Przasnyszu, Chorzelach i Powiecie pozyskało starostwo powiatowe w Przasnyszu i urząd miasta i gminy w Chorzelach. To kolejne wielkie pieniądze, jakie dzięki współpracy z realizującym politykę zrównoważonego rozwoju samorządem województwa, zarządzanym przez koalicję PSL-PO pod kierownictwem marszałka Adama Struzika trafią do naszego powiatu.

28 października w sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Przasnyszu wicemarszałek województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska z PSL wraz z wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elzbietą Szymanik podpisały ze starostą przasnyskim Zenonem Szczepankowskim i wicestarostą Jarosławem Tybuchowskim opiewające na ponad 33 miliony złotych umowy na realizację kolejnych inwestycji w Przasnyszu i Powiecie. Swoją umowę podpisała również burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Beata Szczepankowska.

Trzy z nich dotyczą samorządu powiatu, jedna miasta i gminy Chorzele. Średnia wysokość pozyskanych środków zewnętrznych na te inwestycje to 90%, a wkłady własne wyniosą jedynie ok 10 %.

1.Umowa na dofinansowanie realizacji projektu powiatu przasnyskiego pn.:” Edukacyjny Inkubator Przedsiębiorczości w Zdziwóju Nowym i Zdziwóju Starym jako sposób na rewitalizację terenów wysiedlanych przez niemieckiego okupanta w czasie II Wojny Światowej” opiewa na dofinansowanie unijne w wysokości 13 176 815,92 zł.

2.Umowa na dofinansowanie realizacji projektu powiatu przasnyskiego pn.:” CENTRUM AKTYWIZACJI BIZNESU – Remont i przebudowa z rozbudową budynku Starostwa Powiatowego w Przasnyszu z dostosowaniem jego części do wspomagania przedsiębiorczości oraz polepszenia obsługi procesów inwestycyjnych” opiewa na unijne dofinansowanie w wysokości 7 314 999,41 zł.

3.Umowa na dofinansowanie realizacji projektu powiatu przasnyskiego pn.:” Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego – Etap III” opiewa na dofinansowanie ze środków UE w wysokości 9 142 471,39 zł.

4.Ostatnia dziś podpisana umowa dotyczy bardzo potrzebnej inwestycji realizowanej przez Miasto i Gminę Chorzele, na którą unijne dofinansowanie pozyskały władze tego samorządu. Projekt samorządu miasta i gminy pn.: „Budowa Punktu Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych w miejscowości Chorzele” otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości 410 077,71 zł.

WIĘCEJ WKRÓTCE.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments