Walne zebranie OSP Węgra. Wybrano nowe logo jednostki

Podczas sobotniego zebrania jednostki OSP Węgra strażacy podsumowali działania w 2021 roku, rozmawiali o planach na przyszłość oraz wybrali nowe logo jednostki.

 

W sobotę, 12 marca odbyło się walne zebranie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze. Udział w nim wzięły druhny oraz druhowie, a także zaproszeni goście. Strażacy spotkanie rozpoczęli minutą ciszy, by w ten sposób uczcić pamięć druha Jerzego Wójcickiego, który 23 lutego 2022 roku odszedł na wieczną służbę. Następnie podsumowano 2021 rok. W tym okresie udało się pozyskać środki finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego. Na ten cel województwo mazowieckie oraz gmina Czernice Borowe przekazały po 18 475 złotych. Zakupiono także 2 sztuki ubrań specjalnych i kominiarki strażackie ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19, a także wyposażono wozy strażackie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Rok 2021 to również zakończenie realizacji projektu „Bezpieczny start – wzmocnienie kapitału społecznego młodzieży zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze”.

– Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego, pobudzenie do aktywności młodzieży do 29 r. ż. zamieszkującej obszar LGD Północne Mazowsze poprzez organizacje 4 kursów w zakresie: kwalifikowanej pierwszej pomocy, kursu prawa jazdy kategorii C, kursu samoobrony dla kobiet, kursu drwal-operator pilarki oraz organizację pikniku podsumowującego. Wysokość dofinansowania to 50 tys. złotych – informuje OSP Węgra.

Kolejnym punktem zebrania było omówienie planów na 2022 rok. Strażacy zamierzają pozyskać pieniądze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na montaż instalacji fotowoltaicznej na strażnicy oraz zakupić sprzęt oraz elementy umundurowania z dofinansowaniem ze środków Województwa Mazowieckiego i Gminy Czernice Borowe.

Zenon Szczepankowski, przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, przekazał na ręce ochotników sprzęt zakupiony ze środków województwa mazowieckiego i gminnych. W trakcie trwania zebrania zostało podpisane trójstronne porozumienie w sprawie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Węgrze do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

– Podpisane porozumienie nie oznacza jeszcze naszego włączenia do KSRG – jest to rozpoczęcie długotrwałego procesu – dodaje jednostka.

Podczas zebrania uchwalono również projekt nowego logo jednostki, który został przyjęty przez strażaków jednogłośnie oraz złożono życzenia damskiej części jednostki z okazji Dnia Kobiet.

 

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments