Walne zebrania Spółek Wodnych w gminie Chorzele

Na początku kwietnia, w funkcjonujących na terenie gminy Chorzele Spółkach Wodnych w Krzynowłodze Wielkiej i Zarębach odbyły się walne zebrania.

 

W czasie zebrań przedstawiono sprawozdania obydwu spółek z działalności za poprzedni rok. Omówiono finanse i udzielono zarządom absolutorium.

– Ponadto jednogłośnie przyjęto wysokość rocznej składki członkowskiej na 2022 rok, która będzie wynosić 10,00 złotych od hektara użytków rolnych, z terminem płatności do 15 maja. W dalszej części obrad przyjęto plan finansowy i plan pracy Spółek na 2022 rok – informuje Urząd Miasta i Gminy Chorzele.

 

Spółka Wodna w Krzynowłodze Wielkiej w 2021 roku wykonała konserwację rowów szczegółowych na długości 17333,33 mb oraz prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych na terenie działania spółki na długości 8281,83 mb, w tym:

  • wykoszenie porostów na długości: 4724,33 mb.
  •  odmulenie dna rowu na długości: 3557,50 mb

Łącznie spółka otrzymała dotacje pochodzące ze środków publicznych w kwocie 82 103 zł.

 

Spółka Wodna w Zarębach w 2021 roku wykonała konserwację rowów szczegółowych na długości 18000 mb oraz prace konserwacyjne na rowach melioracyjnych na terenie działania spółki na długości 11407,33 mb.

Łącznie spółka otrzymała dotacje pochodzące ze środków publicznych w kwocie 84 222 zł.

 

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments