Waldemar Trochimiuk zrzekł się funkcji radnego powiatu przasnyskiego.

Od kilkunastu dni krążyły plotki, że Waldemar Trochimiuk nosi się zamiarem zrezygnowania z mandatu radnego powiatowego. Postanowiliśmy zweryfikować te doniesienia u Komisarza Wyborczego w Ciechanowie, który wydaje postanowienia w takich sprawach.

Jak się okazuje, spekulacje okazały się prawdziwe, ponieważ poinformowano nas, że 14 stycznia do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie wpłynęła rezygnacja Waldemara Trochimiuka. Kilka dni później, w poniedziałek 21 stycznia, Komisarz wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego, będącego wicestarostą przasnyskim. Postanowienie weszło w życie w dniu podpisania. Jak udało się nam dowiedzieć, Waldemar Trochimiuk zrzekł się mandatu na własne życzenie.

 Zwróciliśmy się o komentarz do starosty przasnyskiego Krzysztofa Bieńkowskiego.

– Dowiedziałem się o tym, że Waldemar Trochimiuk złożył mandat. Nie potrafię określić przyczyn, dla których tak się stało. To była jego decyzja. Przy czym Waldemar Trochimiuk nadal jest wicestarostą oraz członkiem Zarządu Powiatu i tak pozostanie  – zapewnił nas starosta.

Poprosiliśmy Waldemara Trochmiuka, aby wyjawił swoim wyborcom oraz mieszkańcom powiatu powody swojej nieoczekiwanej decyzji.

– Biorąc pod uwagę praktykę samorządową, zwłaszcza jeżeli chodzi o szczebel powiatowy, zaistniała sytuacja dotycząca mojego zrzeczenia się mandatu,  nie jest niczym wyjątkowym. Wystarczy spojrzeć na ilość postanowień komisarzy wyborczych w kraju podejmowanych w tym zakresie. Tworząc Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie Ponad Podziałami określiliśmy wspólnie plan działania oraz program wyborczy. Program ten jest dla mnie i komitetu priorytetem, mogę go realizować i wcielać w życie dla dobra powiatu jako wicestarosta, bez konieczności sprawowania mandatu radnego. I tak do tego podchodzę. W mojej decyzji proszę nie doszukiwać się żadnych podtekstów, po prostu na taki sposób realizowania moich zamierzeń określonych programem wyborczym KWW PPP pozwalają przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz zapisy statutu powiatu przasnyskiego.  – powiedział wicestarosta.

Jak poinformowała nas Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, w ciągu ostatnich 10 lat do wygaśnięcia mandatu radnego powiatu przasnyskiego doszło wcześniej jedynie dwukrotnie. Ze względu na śmierć radnego w 2017 r. wygasł mandat Piotra Marchlińskiego. Drugi taki przypadek dotyczył Wiesławy Helwak, która odmówiła złożenia ślubowania, co było równoznaczne z wygaśnięciem jej mandatu w roku 2011. Kto wie czy ówczesna decyzja nie przełożyła się na kiepski wynik wyborczy Wiesławy Helwak w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, kiedy kandydatka Porozumienia Ponad Podziałami uzyskała jedynie 83 ważne głosy.

Waldemarowi Trochimiukowi, w  terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia Komisarza Wyborczego, przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Po ich upływie Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie wystąpi do następnej osoby z listy z zapytaniem, czy wyraża zgodę na objęcie mandatu.

Następną osobą z Porozumienia Ponad Podziałami jest Jarosław Szmulski, który pełni funkcję sekretarza miasta Przasnysz. Kandydat ten startował w ubiegłorocznych wyborach samorządowych, ale liczba 514 głosów okazała się niewystarczająca do uzyskania funkcji radnego. Okazuje się, że to właśnie ta sytuacja była jednym z powodów decyzji Waldemara Trochimiuka.

– Nie ukrywam, że po trosze kierowałem się również tym, iż moja rezygnacja spowoduje, że do Rady Powiatu Przasnyskiego w charakterze radnego wejdzie Pan Jarosław Szmulski. W ostatnich wyborach samorządowych w 2018 roku osiągnął startując z KWW PPP bardzo dobry wynik, który był trzecim wynikiem w okręgu wyborczym obejmującym miasto Przasnysz. Przypomnę, że pierwszy wynik uzyskał Pan Starosta Krzysztof Bieńkowski, drugim wynikiem był mój wynik, a trzecia ilość zdobytych głosów to głosy Pana Jarosława Szmulskiego. Zdobył zaufanie wyborców, co przełożyło się na wynik. Nie bez znaczenia jest również jego wiedza w zakresie spraw samorządowych, o czym miałem okazję wielokrotnie przekonać się. Liczę, że sprawując mandat radnego Rady Powiatu Przasnyskiego będzie wspierał jego władze, interesującymi pomysłami na dalszy jego rozwój – powiedział wicestarosta.

Przypomnijmy, że Waldemar Trochimiuk w wyborach do Rady Powiatu zdobył 982 głosy, co w skali powiatu dało mu trzecie miejsce, po Krzysztofie Bieńkowskim (1 694 głosy) i Zenonie Szczepankowskim, który uzyskał poparcie 1 904 mieszkańców.

M. Jabłońska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments