Waldemar Trochimiuk podsumuje działania Zenona Szczepankowskiego, Łukasz Chrostowski podsumuje Trochimiuka.

Nowe władze Przasnysza oraz powiatu muszą przygotować raporty podsumowujące działalność m.in. swoich poprzedników. Dokument będzie dotyczył danych za rok 2018, który obejmuje przełom dwóch kadencji. W debacie nad przyjęciem dokumentu mają prawo brać udział również mieszkańcy.

W tym roku nasi włodarze sporządzą dokument po raz pierwszy. Raport ma charakter publiczny (poznamy go po 31 maja) i musi być zaprezentowany na sesji rady. Dokument ma obejmować w szczególności realizację polityki samorządu, programów i strategii oraz uchwał. Na zakończenie debaty rada przegłosuje udzielenie organowi wykonawczemu wotum zaufania.

Obecnie, we wszystkich samorządach w Polsce, trwają gorączkowe przygotowania do sporządzenia corocznego raportu o stanie samorządu. Obowiązek opracowania tego dokumentu jest nowością i został nałożony nowelizacją ustawy o samorządzie. Co roku do 31 maja burmistrz, wójt i zarząd powiatu musi przedstawić radzie raport o stanie kierowanego przezeń samorządu. Jego publikacja ma na celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Jak przebiegają prace?

Chcieliśmy się dowiedzieć, jak w mieście oraz powiecie przebiegają prace nad opracowaniem raportu. Do obu samorządów skierowaliśmy identyczny zestaw pytań. Poprosiliśmy włodarzy o informacje dotyczącą przygotowań do zatwierdzenia raportu: czy prace już się rozpoczęły, na jakich obszarach samorząd zamierza się skupić, jakie wydziały będą zaangażowane w opracowanie dokumentu? Chcieliśmy także wiedzieć kto koordynuje przygotowanie raportu.

Burmistrz poinformował, że: – Prace nad raportem trwają. Koordynuje je Wydział Inwestycji, Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych. Jednak za opracowanie danych, dotyczących poszczególnych zakresów tematycznych, odpowiedzialne są komórki organizacyjne urzędu i jednostki organizacyjne miasta. Dokument zostanie opracowany i przedstawiony do 31 maja – odpowiedział Łukasz Chrostowski. Jak udało nam się dowiedzieć, koordynatorkami raportu są dwie pracownice urzędu, ale całości prac osobiście dogląda burmistrz.

O działaniach powiatu opowiedział nam także starosta. – W powiecie przasnyskim koordynatorem prac nad „Raportem o stanie powiatu” jest Waldemar Marek Trochimiuk wicestarosta przasnyski. Prace przygotowawcze nad raportem już trwają i włączone są w nie wszystkie wydziały starostwa powiatowego w Przasnyszu i jednostki organizacyjne powiatu przasnyskiego. Przedmiotem opracowania będzie podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacja polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. W raporcie zostanie uwzględniona również kwestia sytuacji finansowej powiatu. Raport zostanie zaprezentowany podczas sesji absolutoryjnej Rady Powiatu przasnyskiego – poinformował starosta Krzysztof Bieńkowski.

Biurokratyczny obowiązek czy źródło informacji dla obywateli?

Na koniec zapytaliśmy włodarzy: czy wprowadzony ustawowo wymóg traktują jako spełnienie kolejnego biurokratycznego obowiązku, a może chcą, aby raport stanowił kompleksowe źródło informowania obywateli o rzeczywistym stanie samorządu oraz prezentacji planów i zamierzeń?

– Moim zdaniem, „Raport o stanie powiatu” jest ciekawą propozycją, podsumowującą roczną działalność samorządu terytorialnego, z którą zostaną zapoznani nie tylko radni, ale również wszyscy mieszkańcy powiatu przasnyskiego, którzy – spełniając wymogi ustawowe – będą mogli wziąć udział w debacie nad jego treścią. Jednocześnie, ze względu na ilość sprawozdań przygotowywanych każdego roku przez powiat, mam wątpliwości, czy powyższy raport powinien być przedstawiany corocznie – odpowiedział starosta Krzysztof Bieńkowski.

Łukasz Chrostowski dodał, że: – Raport ma stanowić podsumowanie działalności za rok 2018, zatem nie będzie zwierał informacji dotyczących kierunków rozwoju. Tego typu informacje zawierane są w planach, programach i strategiach. Ustawodawca nie sprecyzował, jakie dokładnie dane raport ma zawierać. Jednak, opierając się na wytycznych ekspertów i instytucji m.in. Związku Miast Polskich i Fundacji Batorego, ustalono zakres tematyczny, jaki będziemy chcieli przedstawić w raporcie. Dołożymy starań, aby dokument był ciekawym źródłem informacji o realizowanych zadaniach zarówno dla radnych Rady Miejskiej, jak i wszystkich zainteresowanych mieszkańców – odparł burmistrz.

M. Jabłońska


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments