W Urzędzie Miasta Przasnysz powstanie punkt konsultacyjny w sprawie przyłączeń do sieci gazowej.

W dniu 4 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta, pomiędzy Miastem Przasnysz, a PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. zostanie podpisane porozumienia w sprawie współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza atmosferycznego.

Na podstawie tego porozumienia w budynku urzędu utworzony zostanie punkt konsultacyjny w zakresie przyłączania nieruchomości do sieci gazowej.

Głównym założeniem porozumienia jest:

1. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych zachęcających mieszkańców Przasnysza oraz działających na terenie miasta przedsiębiorców do dokonania eliminacji palenisk opalanych paliwem stałym i zastępowania ich piecami zasilanymi paliwem gazowym (gaz ziemny z sieci dystrybucyjnej),

2. udzielanie formalnego lub merytorycznego wsparcia na etapie projektowania i realizacji inwestycji polegających na wymianie kotłów na paliwa stałe na piece zasilane gazem.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments