W TERMINIE 10.04 – 13.06.2014 R. TRWA IV NABÓR OSÓB CHĘTNYCH DO ZAŁOŻENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH

Rozpoczął się IV nabór uczestników/uczestniczek do projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej,

Rekrutacja jest prowadzona do dnia 13.06.2014r.

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
• bezrobotne, mieszkające na terenie powiatów; ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, przasnyskiego, żuromińskiego oraz miasta Ciechanów oraz osoby niepełnosprawne (bezrobotne lub poszukujące pracy);
• zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu oferujemy:
• wsparcie szkoleniowo-doradcze
• wsparcie finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnej do 20 000,00 zł na osobę
• wsparcie pomostowe przez 6 do 12 miesięcy po 1300,00 zł miesięcznie na osobę

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30, ul. 17 Stycznia 7, pokój 220,222, 06-400 Ciechanów, tel. (23) 671-13-06, e-mail: owes@owes-ciechanow.pl lub na stronie internetowej SRCP: www.owes-ciechanow.pl.


guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments