W Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu powstała sala do zajęć terapii integracji sensorycznej.

Integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu możliwa jest organizacja wrażeń zmysłowych docierających do mózgu człowieka. Terapia ta wygląda jak zabawa, ale jest to zabawa kontrolowana, poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się właściwego reagowanie na bodźce zewnętrzne. Sala do terapii integracji sensorycznej powstała właśnie w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu.

 

W terapii SI podstawę stanowi stymulacja zmysłu równowagi, podczas różnorodnych zabaw prowadzonych na sprzęcie podwieszanym (huśtawki, platformy, walce, itd.). Wiele jest również ćwiczeń i zabaw stymulujących czucie powierzchniowe i głębokie, zmysł wzroku, słuchu i węchu.

Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie:

  • umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi);
  • problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty
    z koncentracją uwagi);
  • opóźnionego rozwoju mowy;
  • opanowywania umiejętności szkolnych: problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją uczenia się;
  • nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD);
  • nadwrażliwości lub małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne;
  • nadwrażliwości na ruch, niepewności grawitacyjnej, choroby lokomocyjnej.

 

– Sprzęty i akcesoria terapeutyczne zgromadzone w sali, pomogą dziecku wykształcić zdolność do odczuwania, organizowania informacji i rozumienia dostarczanych przez zmysły bodźców. Porządkowanie informacji w celu wyłonienia ich funkcji jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia. Zrównoważona motoryka ciała, umysł łatwo przyswajający informacje i umiejętność rozróżnienia zapachów, smaków czy dotyku – to podstawy funkcjonowania – informuje Szkoła.

Wszystkie te elementy wpływają na zdolność uczenia się i na samoocenę dziecka. W nowo powstałej sali znajdują się specjalistyczne: maty, huśtawki, trampoliny, piłki oraz drabinki, z których korzystać będą dzieci niepełnosprawne oraz dzieci zdrowe z dysfunkcjami w zakresie procesów poznawczych i  zmysłowo-ruchowych. Pomieszczenie będzie wykorzystywane przez nauczycieli przygotowanych do prowadzenia terapii integracji sensorycznej, ale również przez nauczycieli specjalistów prowadzących zajęcia z zakresu: rewalidacji, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i gimnastyki korekcyjnej.

 


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments