W SOBOTĘ PODCZAS SESJI RADY POWIATU STAROSTA ZENON SZCZEPANKOWSKI PODPISZE Z MARSZAŁKIEM ADAMEM STRUZIKIEM UMOWY NA WIELKIE PIENIĄDZE I INWESTYCJE DLA NASZEGO POWIATU !

W sobotę, podczas nadzwyczajnej sesji rady powiatu, starosta Zenon Szczepankowski wraz z zarządem powiatu podpiszą z marszałkiem województwa mazowieckiego Adamem Struzikiem oraz zastępcą dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbietą Szymanik  – listy intencyjne, porozumienia o współpracy i umowy – za którymi popłyną na nasz teren wielkie pieniądze i powstaną bardzo potrzebne inwestycje, dzięki którym poprawi się jakość życia naszych mieszkańców, ich bezpieczeństwo, komfort funkcjonowania, czy wypoczynku i rekreacji.

Umowy dotyczą:

  1. Umowa na budowę układu drogowo – infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele za prawie 40 mln zł. Umowa przewiduje budowę przez powiat przasnyski z wykorzystaniem środków unijnych nowej drogi powiatowej, która ma usprawnić komunikację stref gospodarczych oraz poprawić system komunikacyjny całego powiatu przasnyskiego.
  2. Umowa dotycząca projektu pt. „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Przasnyszu” wartości ponad 1,5 mln zł. Cel główny to podniesienie kompetencji zawodowych uczniów ZSP w Przasnyszu zwiększając ich szanse na rynku pracy, przez m.in. realizację staży i praktyk, kursy, szkolenia oraz podniesienie jakości nauczania w ZSP przez m.in. wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego. Wsparciem zostaną objęci uczniowie z kierunków klas Technik: ekonomista, informatyk, pojazdów samochodowych, rolnik, żywienia i usług gastronom oraz uczniowie ZSZ – kierunek Kucharz. Projekt przewiduje również wsparcie dla technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z ZSP w Przasnyszu w zakresie doposażenia pracowni dla szkolnictwa zawodowego.
  3. List intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych:

 – „Przebudowa rzeki Węgierka gm. Przasnysz, pow. Przasnyski”;

 – „Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego w obszarze miasta Przasnysz oraz gminy Przasnysz”;

 – „Efektywne zapobieganie powodziom na terenie powiatu przasnyskiego oraz minimalizowanie ich skutków poprzez rozbudowę istniejącego zbiornika retencyjnego bocznego w obszarze funkcjonalnym miasta Chorzele”.

  1. Porozumienia dotyczące przekazania przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i przejęcia przez powiat przasnyski dwóch dróg wojewódzkich dla celów inwestycyjnych. Jest to droga wojewódzka nr 614 Myszyniec – Chorzele – w obrębie powiatu przasnyskiego, o długości ponad 17,5 km oraz droga wojewódzka nr 544 Ostrołęka – Przasnysz – Mława także w obrębie powiatu przasnyskiego.

O szczegółach umów i inwestycji będziemy informować na bieżąco.

Sławomir Czaplicki
Zastępca Dyrektora

Wydziału Rozwoju Gospodarczego,
Rynku Pracy, Promocji,
Rolnictwa i Ochrony Środowiskaa

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments