W Przasnyszu powstaje Ośrodek Szkolenia Zawodowego

Już wkrótce w Przasnyszu powstanie Ośrodek Szkolenia Zawodowego (OSZ). Jest to kolejne z działań realizowanych w partnerstwie przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy i Urząd Miasta Przasnysz.

Od 2009 roku w Przasnyszu realizowany jest projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet I Działanie 1.3 Poddziałanie 1.3.3 – Ochotnicze Hufce Pracy projekty systemowe. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu poradnictwa i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń. Od 2009 roku w Przasnyszu funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Kariery (MCK) i Punkt Pośrednictwa Pracy (PPP). OSZ będzie trzecią jednostką działającą w ramach działalności Ochotniczych Hufców Pracy.

Młodzieżowe Centrum Kariery kieruje działania przede wszystkim do młodzieży i oferuje:

  • pomoc polegającą na udzielaniu indywidualnych i grupowych porad zawodowych na kolejnych etapach dokonywania wyboru typu szkoły, przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej, wyboru kierunku kształcenia, zatrudnienia lub przekwalifikowywania się,
  • wykonywanie badań zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem metod i technik psychologicznych,
  • zapoznanie ze sposobami poszukiwania pracy, sposobami nawiązywania kontaktu z pracodawcą, udzielanie porad w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomaganie w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,
  • przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,
  • inspirowanie i animowanie działań, które wpływają na lepsze dostosowanie się do rynku pracy.

Ponadto Młodzieżowe Centrum Kariery gromadzi, opracowuje i aktualizuje szeroko rozumianą informację edukacyjno-zawodową i współpracuje ze szkołami gimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi na terenie miasta Przasnysz, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi.

Punkt Pośrednictwa Pracy swoją ofertę kieruje do uczniów poszukujących zatrudnienia w czasie wolnym od nauki, do absolwentów szkół, a także do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Współpracuje też z pracodawcami w zakresie umieszczania ofert pracy i pomocy w znalezieniu odpowiednich pracowników. Punkt Pośrednictwa Pracy prowadzi także działalność informacyjną o miejscach i źródłach poszukiwania pracy.

Punkt Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe Centrum Kariery organizują targi i giełdy pracy, na które zapraszają pracodawców i osoby poszukujące pracy, co stanowi doskonałą okazję do bezpośredniego kontaktu zainteresowanych stron.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego będzie miejscem wszechstronnego wsparcia młodzieży w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania i utrzymania zatrudnienia, kształtowania własnej kariery zawodowej. Działalność OSZ będzie oparta przede wszystkim na doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania się.

W OSZ będą odbywały się szkolenia mające na celu nabycie, zwiększenie lub uzupełnienie przez młodych ludzi wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych oraz zdobyciu dodatkowych umiejętności i ukształtowaniu aktywnych postaw niezbędnych w środowisku pracy. Ponadto będzie to miejsce kompleksowej informacji na temat lokalnego rynku szkoleń.

Usługi OSZ skierowane będą do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacjach, wymagające wsparcia na rynku pracy. Działaniami będą objęte osoby w wieku od 18 do 25 lat.

Nowopowstający Ośrodek Szkolenia Zawodowego jest trzecim, komplementarnym ogniwem działalności OHP w Przasnyszu. W połączeniu MCK i PPP oraz OSZ realizują kompleksowe usługi rynku pracy dla młodych mieszkańców Przasnysza, zwłaszcza tych wchodzących na ścieżkę kariery zawodowej.

Wszystkie jednostki mają siedzibę w Urzędzie Miasta Przasnysz

ul. J. Kilińskiego 2, III piętro

Punkt Pośrednictwa Pracy

tel/fax: (29) 752 27 49

e-mail: ppp.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl

Młodzieżowe Centrum Kariery

tel/fax: (29) 752 29 29

e-mail: mck.przasnysz@mazowiecka.ohp.pl

Więcej informacji o działalności na www.przasnysz.um.gov.pl  zakładka OHP lub http://www.mazowiecka.ohp.pl


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments