W Przasnyszu do egzaminów ósmoklasisty przystąpiło dziś 195 uczniów.

W Przasnyszu do egzaminu ósmoklasisty przystąpi 195 uczniów, w tym 49 korzystających z dostosowań.

Dziś uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, we wtorek napiszą egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego nowożytnego.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przysłane do szkół przez okręgową komisję egzaminacyjną.

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Dobry wynik na egzaminie to przepustka do wybranej szkoły średniej.

Życzymy naszym uczniom aby uzyskane wyniki dały możliwości realizacji życiowych planów, a liczba osiągniętych punktów była jak najwyższa.


Źródło UM Przasnysz
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments