W 2019 r. czeka nas rekordowy wzrost płacy minimalnej. Zobacz ile zarobisz netto.

W 2019 roku płaca minimalna w Polsce znacznie wzrośnie. Co najmniej 117 zł będzie musiał do pensji dopłacić pracodawca. Płaca minimalna w Polsce w 2019 r. będzie musiała wynieść nie mniej niż 2217 zł czyli 1610,87 zł netto.

Jak informuje Polskatimes.pl wzrost ten jest zagwarantowany niedoszacowaniem inflacji w zeszłym roku. Właśnie z tego powodu pensję minimalną w 2018 podnoszono wcześniej zaledwie o 50 zł. Rząd od 1 stycznia 2018 r. wprowadził dwukrotnie wyższą podwyżkę niż przewiduje to ustawa (z 2 tys. zł do 2,1 tys. zł). Na 2019 r. szacuje się jeszcze większy skok. Płaca minimalna 2019 w Polsce ma wzrosnąć co najmniej o 117 zł. Pracodawcy postulują, żeby nie przekraczać tej kwoty. Ich zdaniem wzrost jest już wystarczający. Zatrudniający nie rozumieją, dlaczego muszą sukcesywnie podnosić wynagrodzenia, skoro sytuacja gospodarcza nie uległa diametralnej zmianie.

Od stycznia z 13,70 do 14,50 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego, jednak w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Wobec powyższego Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia w terminie do dnia 15 września br. – przy czym nie mogą być one niższe od wysokości zaproponowanych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

red.


Źródło polskatimes.pl
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments