W 2018 r. na drogach powiatu przasnyskiego zginęło 8 osób, a 65 zostało rannych.

W 2018 roku na drogach powiatu przasnyskiego zaistniało ogółem 56 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 8 osób, a 65 zostało rannych. Do organów Policji zgłoszono 413 kolizji drogowych.

Na terenie naszego powiatu nastąpił znaczny wzrost wypadków drogowych. Niewątpliwie miał on wpływ na większą liczbę ofiar śmiertelnych i osób rannych. Odnotowano również znaczny wzrost liczby kolizji drogowych zgłoszonych do organów Policji na terenie naszego powiatu.

W związku z powyższym przasnyscy policjanci przypominają, że konsekwencjami wypadku drogowego są nie tylko uszkodzone lub zniszczone samochody, to także liczne obrażenia jakich doznają  jego uczestnicy. Najbardziej tragicznym  skutkiem wypadku jest  utrata życia.

Przypominamy, że  zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Poza obszarem zabudowanym z reguły drogi nie posiadają wydzielonych chodników i w większości nie są oświetlone lub też są słabo doświetlone. Dodatkowo kierowcy rozwijają o wiele większe prędkości niż w obszarze zabudowanym, a piesi w ciemnych ubraniach, bez odblasków, niestety są zupełnie niewidoczni. Przy gorszej widoczności ocena odległości dla kierowców jest trudniejsza. Prawidłowo noszone odblaski mogą uratować życie pieszym. Taka „drobna rzecz” jak odblask, daje kierowcy o wiele więcej czasu na reakcję.

Brak elementów odblaskowych, wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, zza innego pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność czy też poruszanie się niewłaściwą stroną drogi mogą doprowadzić do sytuacji, w której najbardziej poszkodowanym będzie pieszy i zapłaci za to najwyższą cenę – własne życie.

Przestrzeganie przepisów jest obowiązkiem wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.


Źródło KPP Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments