VII Międzynarodowy Spis Bociana Białego 2014 w województwie mazowieckim

Międzynarodowy Spis Bociana Białego odbywa się co 10 lat i obejmuje możliwie wszystkie gniazda tego gatunku na całym obszarze jego występowania w Europie i Afryce Północnej. W Polsce koordynacji prowadzonej w 2014 r. akcji wyszukiwania bocianich gniazd podjęła się Grupa Badawcza Bociana Białego, a w skali regionalnej przedstawiciele różnych instytucji i organizacji pozarządowych związanych z ochroną przyrody. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” koordynuje spis prowadzony w województwie mazowieckim przy wsparciu przedstawicieli Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego, Klubu Przyrodników Regionu Radomskiego, Kampinoskiego Parku Narodowego i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych. W chwili obecnej zbierane są przez nasze Towarzystwo zgłoszenia osób chętnych do udziału w liczeniu bocianów na tym terenie.

Do udziału w akcji zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby – zarówno świetnie obeznanych w temacie ornitologów, jak i niemających na co dzień styczności z bocianem białym miłośników przyrody. Uczestnicy spisu zrealizują prace terenowe dobrowolnie, nieodpłatnie, w terminie od 1 do 20 lipca 2014 r. Warunkiem przystąpienia wolontariusza do akcji jest zadeklarowanie wykonania spisu na terenie wybranej, co najmniej jednej, całej gminy w woj. mazowieckim, oraz akceptacja instrukcji prowadzenia obserwacji i sposobu przekazania wyników inwentaryzacji przedstawicielowi naszego Towarzystwa.

Prowadzenie spisu bocianich gniazd jest zajęciem łatwym i przyjemnym, aczkolwiek wymagającym od obserwatora dużej dokładności i cierpliwości. Przed rozpoczęciem prac terenowych każdy z uczestników akcji powinien zaopatrzyć się w lornetkę i aparat fotograficzny, a jeżeli posiada to również w odbiornik GPS, a także w instrukcję prowadzenia prac terenowych, wydruki kart obserwacji gniazd oraz arkusze map inwentaryzowanej gminy, które wkrótce zostaną udostępnione na stronie internetowej naszego Towarzystwa. Wykonanie spisu wymaga od obserwatora dotarcia (np. samochodem lub rowerem) do każdej miejscowości w gminie celem wyszukania wszystkich gniazd bociana białego na badanym terenie oraz zebrania możliwie pełnej informacji na temat: położenia gniazd i ich stanu, zajęcia gniazd przez dorosłe bociany oraz ich sukcesu lęgowego – liczby młodych ptaków w gnieździe. Po wykonaniu prac terenowych, ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 r., każdy z uczestników akcji zobowiązany jest do umieszczenia wyników spisu w internetowej bazie danych Polskiej Kartoteki Przyrodniczej, a następnie przesłania oryginałów lub skanów kart obserwacji gniazd i wykorzystanych arkuszy map na adres siedziby naszego Towarzystwa.

Zgłoszenia do udziału w tegorocznym spisie bociana białego w woj. mazowieckim prosimy przesyłać drogą elektroniczną do Pani Marii Łepkowskiej, na adres: marysia@bocian.org.pl, w formie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, do dnia 30 czerwca 2014 r. Przed dokonaniem wyboru gminy należy zapoznać się mapą obsadzenia gmin w woj. mazowieckim, która uzupełniana jest na bieżąco na podstawie zgłoszeń wolontariuszy.

Uwaga! O udziale w tegorocznym spisie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji wolontariusza z udziału w akcji, nieobsadzona gmina przydzielana jest automatycznie kolejnej zgłoszonej do jej inwentaryzacji osobie.

Gorąco zachęcamy wszystkich miłośników przyrody do udziału w tegorocznej akcji wyszukiwania bocianich gniazd!

Tekst i zdjęcia Maria Łepkowska


Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments