Ustalono ekwiwalent pieniężny dla jednostek OSP z terenu gminy Krzynowłoga Mała

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała ustalono ekwiwalent pieniężny dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rada gminy ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata w drodze uchwały. Kwota przyznawana strażakom nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Krzynowłoga Mała, która odbyła się we wtorek, 31 maja marca radni podjęli uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ich terenu.

Zgodnie z przyjętą uchwałą strażacy ochotnicy otrzymają 25 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych oraz 10 złotych za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Krzynowłoga Mała lub inne uprawnione podmioty.

 

j.b.

Sprawdź również
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments