Ustalono ekwiwalent pieniężny dla jednostek OSP z terenu gminy Chorzele

Radni Miasta i Gminy Chorzele uchwalili nowe stawki ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla Ochotniczych Straży Pożarnych rada gminy ustala nie rzadziej niż raz na dwa lata w drodze uchwały. Kwota przyznawana strażakom nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu  Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.

Radni Miasta i Gminy Chorzele uchwalili uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ich terenu.

Zgodnie z nią strażacy ochotnicy mają otrzymywać 21 złotych za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.

Dodatkowo uchwalono kwotę 11 złotych dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży pożarnej z terenu Gminy Chorzele za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa w szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę Chorzele lub inne uprawnione podmioty.

 

j.b.

Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments