US Przasnysz bez obsługi bezpośredniej do 10 kwietnia. Zwroty nadpłat podatków w kasie niemożliwe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu informuje, iż z uwagi na obecną całkowitą eliminację procesu obsługi bezpośredniej podatników w urzędzie skarbowym i brak dostępu osób trzecich do pomieszczeń jednostki, niemożliwa jest realizacja na rzecz podatników zwrotów nadpłat podatku w kasie znajdującej się wewnątrz budynku.

 

W związku z powyższym prosi się przy składaniu zeznań podatkowych o ewentualne wskazywanie rachunków bankowych, na które przelewane mają być środki pieniężne z tytułu nadpłat. W przeciwnym razie zwroty będą dokonywane w formie przekazów pocztowych.

Czasowe ograniczenie dostępu do urzędu na okres od 13 do 27 marca 2020 r. poprzez całkowitą eliminację procesu obsługi bezpośredniej podatników zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 r.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w dalszym ciągu przypomina, że podatnicy mogą rozliczać podatki na 2 sposoby:

  1. On-line poprzez Twój e-PIT, e-Deklaracje, e-PUAP
  2. W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism i innych dokumentów do urny wystawionej przy drzwiach wejściowych na Salę Obsługi

Podatnicy w poszczególnych sprawach mogą kontaktować się z urzędem skarbowym w następujący sposób:

  • PIT – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 307,305
  • VAT – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 307
  • CIT – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 305
  • spadki/darowizny – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 307
  • rejestracja podatników – nr telefonu 29 752 26 62 wew.313
  • egzekucja administracyjna – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 341,342
  • rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska – nr telefonu 29 752 26 62 wew. 323, 328,322,326

Adres e-mail urzędu skarbowego: us.przasnysz@mf.gov.pl

Informacje podatkowe oraz usługa Twój e-PIT znajdziesz na www.podatki.gov.pl

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu tradycyjnie już prosi o zrozumienie i wyrozumiałość w szczególności w kontekście kontaktu z urzędem, który może być utrudniony z uwagi na fakt podjętych środków bezpieczeństwa polegających na daleko idącym ograniczeniu liczby pracowników przebywających na terenie jednostki.

Pomimo wprowadzenia koniecznych ograniczeń w osobistym dostępie podatników do urzędu Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przasnyszu zapewnia, że pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej w sposób ciągły pracują zarówno na terenie jednostki, jak i poza nią w trybie zdalnym oraz podejmują niezwykły wysiłek, żeby zapewnić terminowość i ciągłość procesów, w tym jak najszybszą realizację należnych zwrotów podatku VAT oraz nadpłat wynikających ze złożonych rocznych zeznań podatkowych, co ma priorytetowy charakter w sytuacji zaistniałej w ostatnich tygodniach w kraju.


 

Źródło US Przasnysz
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments