Urząd Miasta Przasnysz szuka urzędnika

Burmistrz Przasnysza ogłosił otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Przasnysz. Poszukiwany jest audytor wewnętrzny.

 

Urząd Miasta w Przasnyszu poszukuje audytora wewnętrznego. Osoba na tym stanowisku będzie pracowała na 1/10 etatu w zadaniowym systemie czasu pracy.

Wymagania niezbędne to obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia, wykształcenie wyższe, posiadanie następujących kwalifikacji zawodowych:

  • jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • posiadanie uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • posiadanie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych, rozumianej zgodnie z art. 286 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało przeprowadzanie audytu wewnętrznego w urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych miasta, świadczenie czynności doradczych, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego, dokonywanie   okresowej oceny funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli wydziałów oraz jednostek organizacyjnych miasta.

Osoby zainteresowane dokumenty  aplikacyjne powinny złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta (parter) lub przesłać na adres Urzędu Miasta Przasnysz 06-300 Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego” w terminie do dnia 27.06.2022 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu Miasta Przasnysz).

 

ren

Sprawdź również
guest
8 komentarzy
najstarszy
najnowszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Karn
Karn
10 dni temu

1/10 etatu, śmiech na sali

Andy
Andy
10 dni temu

Na audytora jakie wymagania a na informatyka tylko paszport polsatu

Wojtas
Wojtas
10 dni temu
Reply to  Andy

Może już czeka ziomal

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
10 dni temu

Niech ktoś w urzędzie sprawdzi, czy można na tym etapie rekrutacji pytać potencjalnego kandydata o narodowość.

Jana
Jana
10 dni temu

Maro odpada 😉
Znowu obywatelstwo polskie wymagane

Marek (prawdziwy)
Marek (prawdziwy)
10 dni temu
Reply to  Jana

Dla Ciebie leszczu to „Pan Marek”

Edek
Edek
10 dni temu

Albo Mosze

Kuj
Kuj
9 dni temu
Reply to  Edek

przestancie w koncu Maro denerwowac w tym ogloszeniu z pytaniem o obywatesltwo.Chyba widac ze sie stresuje.
Czy podruby polskiego obywatelstwa nadanemu 5 kolumnie radzieckiej z prl przejda Panie Leszczu?
chce odpowiedz tak lub nie ,
a nie mosze
Cenckiewicz mowil bodajze o 10 tysiacach zainstalowanych radzieckich pop (pelniacy obowiazki Polaka)
POlszewikach po zakonczeniu drugiej swiatowej