Urząd Gminy w Jednorożcu wypuszcza obligacje na pokrycie deficytu

Wójt Gminy Jednorożec poinformował, ze Gmina zamierza przeprowadzić emisję obligacji komunalnych na kwotę 2 mln 830 tyś zł. Zadłużenie Gminy będzie wyższe niż w roku ubiegłym.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu budżetowego wynikającego z konieczności sfinansowania zadań inwestycyjnych, a także na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

 – Dług  gminy w roku 2018 zaplanowano na 13 mln 769 tys zł. i będzie on wyższy od długu w roku ubiegłym

 – Planowany wskaźnik zadłużenia gminy wynosi 39,46 %

 – Na obsługę długu w roku 2018 zaplanowano 350 tys. zł.

 – Kwota 3 mln 769 tys zł to deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany ze sprzedaży obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki w BGK

 – Planowany wykup obligacji nastąpi w 2027 roku -1 mln zł, 2028 roku – 1 mln zł, 2029 roku – 830 tyś zł.

 – Na  inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 4.943.428,83 zł, co stanowi 13,75 % ogółu wydatków.


 

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments