Uroczystość 65- lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach

Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia”. Taką właśnie rocznicą, nawiązującą do słów Ch. Schultza, było 65-lecie powstania szkoły średniej w Chorzelach.

Na tę chwilę, z utęsknieniem, czekali nie tylko wszyscy absolwenci chorzelskiej ,,Alma Mater’’, ale i ci, którzy byli w jakikolwiek sposób powiązani z tą szkołą. Bez wątpienia,  rocznica była ważna dla wszystkich mieszkańców Chorzel i okolic, bowiem, to właśnie w tych murach, zdobywali wiedzę. Chorzelska ,,Alma Mater’’ stała się na długie lata kuźnią talentów, nie tylko tych, mieszkających w pobliżu, ale i tych, którzy przybywali zdobywać wiedzę, nieraz z bardzo daleka. Uroczystość odbyła się 6 października 2017 roku i ta data, pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników jubileuszu. Długoterminowe przygotowania okazały się bardzo skuteczne, bowiem sama uroczystość ,,zapierała dech w piersiach’’.

Przemarsz pocztów sztandarowych wzbudzał ogromne zainteresowanie i podziw mieszkańców, którzy w wielu przypadkach, przyłączali się do maszerujących ramię w ramię – nauczycieli i uczniów. Odświętne stroje szkolnej społeczności były również wyrazem szacunku dla tego dnia. Msza św., celebrowana przez trzech księży: księdza Dziekana – Stanisława  Dziękiewicza; dziekana dekanatu Myszyniec – księdza Zbigniewa Jaroszewskiego oraz proboszcza parafii Połoń – księdza Adama Leniewskiego,  podkreślała wagę uroczystości. Dodatkowo, Mszę św., urozmaicił występ zespołu ,,Młode Kurpie’’ z Jednorożca, pod kierownictwem p. Barbary Nizielskiej i p. Edwarda Koziatka. Cieniutkie, dziecięce głosiki, z żarem śpiewające pieśni maryjne, wzruszyły niejedną osobę ale okazji do wzruszeń było tego dnia, co niemiara. Homilia, wygłoszona przez księdza Zbigniewa Jaroszewskiego, z dumą podkreślającego swą przynależność do absolwentów naszej szkoły, opowiadającego o ogromnej tęsknocie za szkolnymi murami oraz za całym miasteczkiem, napawała uczestników takimi samymi uczuciami. Każdy  myślał w podobny sposób i chyba nikt nie przekazałby lepiej  tej nostalgii za czasem tu spędzonym,  za  tym, co minęło. Warto by jeszcze wspomnieć o samym przebiegu uroczystej Mszy św. Nauczyciele, uczniowie i ich rodzice – czytający Ewangelię, wypowiadający słowa Modlitwy powszechnej czy też niosący dary, to  także sposób na podkreślenie wagi  uroczystości, podziękowanie za lata pracy i nauki w szkole. Pięknym akcentem podczas nabożeństwa były słowa, wypowiedziane przez Dyrektora, pana Krzysztofa Milewskiego, ukazującego ważną rolę, jaką odegrali w powstaniu i rozwoju szkoły ci nauczyciele, którzy już od nas odeszli ,,na drugą stronę’’. Tym samym, Dyrektor dał nam do zrozumienia, że w tak ważnym dniu, nie można zapomnieć o tych , którzy z ,, wysoka ‘’ patrzą na swoje dzieło, na szkołę, której niejednokrotnie, tak wiele poświęcili. Kolejny etap uroczystości – zasadzenie pamiątkowego dębu przed budynkiem szkoły, dostarczył wszystkim obecnym nowych, ciekawych wrażeń. Dyrektor, pan Krzysztof Milewski, nawiązując do tej ceremonii, powiedział: ,,Drzewa całe życie pozostają w ziemi, z której wyrosły. Zawsze towarzyszą człowiekowi. Ze względu na  swą długowieczność, często są niemymi świadkami historii.” O zasadzonym dębie mówił: ,,Niech przyszłym pokoleniom daje świadectwo dzisiejszego święta.(…) Naszego szacunku dla przeszłości i teraźniejszości. Niech w przyszłej swej wielkości i majestacie, świadczy o ważności szkoły, w której wzrastać ma potęga wiedzy jej uczniów’’.

Dalsza część jubileuszu; złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową patrona szkoły Wł. St. Reymonta, dokonanie wpisu w księdze pamiątkowej ,odbywała się już w budynku szkoły. Goście, wśród których znajdowali się byli nauczyciele i uczniowie, ze wzruszeniem patrzyli na te same, a jednak inne mury. Wspomnieniom nie było końca a radość mieszała się z żalem, że tamte, szkolne lata już bezpowrotnie minęły. Pozostała jednak nadzieja, że przed nami kolejne rocznice… Wielu z absolwentów,  z ogromnym wzruszeniem spacerowało po szkolnych korytarzach, dotykało ścian, które wydawać by się mogło, że zapamiętały młodość każdego z nich razem i każdego z osobna. W tych właśnie murach, salach lekcyjnych, odnaleźli siebie takimi, jakimi chcieliby zostać zapamiętani – młodymi, szczęśliwymi, u progu dorosłego życia. Dotyk szkolnych murów przywoływał wspomnienia, jak za ,,dotknięciem czarodziejskiej różdżki’’. Tutaj przecież zdobywano wiedzę, nawiązywano przyjaźnie i wreszcie – to w tym ,,magicznym miejscu’’ – rodziły się pierwsze uczucia. Z pewnością – niejeden uczestnik tego spotkania, ukradkiem ocierał łzę z oka i w zamyśleniu tulił się do ścian, zamykał oczy, by choć na chwilę wrócić do tamtych czasów – szczęśliwych, bo były to lata młodości i beztroski. Sprzyjały temu również pamiątkowe tablice i umieszczone tam zdjęcia z lat minionych, na których niejeden z gości, ze zdumieniem, rozpoznał siebie samego.

Po zadumie i refleksji nad minionym czasem, przyszła chwila i na radość. Nowy budynek, jego wyposażenie, otoczenie, nowoczesna hala sportowa, pływalnia – zachwyciły zwiedzających. Wystrój hali sportowej: ,,teraźniejszość i przeszłość’’; osiągnięcia uczniów w różnych dziedzinach – cieszyły się popularnością wśród zebranych. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudzały stoły, na których zgromadzono potrawy regionalne. Wszystko to sprawiało, że z jeszcze większą niecierpliwością oczekiwano na główną część uroczystości, a mianowicie, wystąpienie p. Dyrektora – Krzysztofa Milewskiego i p. Wicedyrektor –  Marleny Chmielewskiej – Burczyńskiej oraz zaproszonych gości. Wszyscy zebrani czuli się ogromnie zaszczyceni słowami powitania, jakie skierował do nich pan Dyrektor.

Jubileusz 65-lecia szkoły swoją obecnością zaszczycili, m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele –  p. Beata Szczepankowska , p. Rafał Woźnowski – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie, p. Michał Giers – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce, p. Antoni Sobczak – Z-ca Dyrektora Muzeum ,,Łazienki Królewskie’’ w Warszawie, p. Ryszard Juklaniuk – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, p. Maria Kowalska – Z-ca Dyrektora Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu, Ksiądz Kanonik Stanisław Dziękiewicz – Dziekan Dekanatu Chorzele. Nie sposób wyliczyć wszystkich szacownych gości, sponsorów…. ale wszystkim, Dyrektor, pan Krzysztof Milewski, złożył  serdeczne podziękowania, mówiąc: ,,Do naszych przyjaciół, którzy w dużym stopniu zaangażowali się w zorganizowanie dzisiejszej uroczystości i uświetnili swoją obecnością nasze święto kierujemy słowo – dziękuję(…)’’. Wyraził również słowa uznania dla byłych dyrektorów placówki, którą obecnie zarządza, podziękował im za trud i wysiłek włożony w rozwój szkoły. Dyrektorami, obecnymi na sali, byli: p. Konrad Kołodziejczyk, p. Ryszard Eljasiak ,p. Stanisław Krysiuk, p. Józef Cieśla. Każdy z nich, podczas swojego wystąpienia, wspominał  lata, w jakich przyszło im żyć i pracować. Szczególny aplauz publiczności wywołały wspomnienia p. Konrada Kołodziejczyka. Barwna opowieść o początkach kariery nauczycielskiej w Chorzelach, o życiu w małym miasteczku, podobnym do filmowego ,,Dzikiego Zachodu’’, z pewnością będzie uznana za anegdotę, chociaż te wydarzenia , miały miejsce w rzeczywistości. Głos zabrała również pani Burmistrz, Beata Szczepankowska. Z dumą i nostalgią podkreślała, że jest ona również absolwentką naszej szkoły i że czas tutaj spędzony  pozostanie na zawsze w jej pamięci. Stwierdziła: ,,Każda rocznica jest powodem do refleksji i przywoływania wspomnień o wybitnych nauczycielach i całym gronie pedagogicznym (..)’’. Oprócz pani Burmistrz, wystąpili m. in.: p. Antoni Sobczak – Z-ca Dyrektora Muzeum ,,Łazienki Królewskie’’ w Warszawie, który wygłosił prelekcję, dotyczącą ,,Straży Granicznej na Mazowszu’’, p. Michał Giers – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie. Delegatura w Ostrołęce, p. Ryszard Juklaniuk – Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu.  Podziękowania ze strony zaproszonych gości, deklarowanie chęci uczestniczenia w kolejnych jubileuszach i udzielenia pomocy w ich organizacji, udowodniły, że ,,Człowiek nie może żyć tylko dla siebie (…)’’.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt nagrodzenia  szkoły  Medalem Pamiątkowym PRO MASOVIA, za wybitne zasługi oraz za całokształt  działalności na rzecz województwa mazowieckiego. Dyrektor, pan Krzysztof Milewski i Wicedyrektor, pani Marlena Chmielewska – Burczyńska otrzymali natomiast Dyplomy uznania z okazji jubileuszu 65- lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, z podziękowaniem za wieloletnią, rzetelną i efektywną pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz cenny wkład w rozwój placówki, przyznane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, p. Adama Struzika. W imieniu Marszałka – dekoracji dokonał p. Rafał Woźnowski – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie. Pan Krzysztof Milewski, Dyrektor naszej ,,Alma Mater’’, został ponadto wyróżniony Nagrodą Starosty, którą pod nieobecność pana Zenona Szczepankowskiego, Starosty Powiatu Przasnyskiego, wręczył pan Ryszard Juklaniuk, Dyrektor Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu. W ten sposób doceniono trud, jaki został włożony w rozwój placówki; wysiłek, który tak dobrze zaowocował. Szkoła nie tylko pięknie wygląda ale jej uczniowie osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Świadczą o tym: stuprocentowa zdawalność matury, wysoka zdawalność egzaminów zawodowych, wysokie miejsca w konkursach. Miłym akcentem było również zabranie głosu przez  p. Jerzego Smolińskiego – także naszego absolwenta. Podobnie jak inni, ze wzruszeniem wspominał dawne dzieje. Zaznaczył, iż mając do wyboru uroczystość w Warszawie, gdzie obecnie mieszka i pracuje, postanowił przyjechać właśnie do Chorzel, na jubileusz, z którym tak wiele go łączy. Odczuwał głęboką wdzięczność za możliwość przeżywania szkolnych wzruszeń  – raz jeszcze.

Rocznica 65-lecia szkoły – to nie tylko wspomnienia, prelekcje, podziękowania …. Okazało się, że jest to także czas zabawy i radości. W takie nastroje wprowadzili nas bowiem, po raz kolejny, członkowie zespołu ,,Młode Kurpie’’, a ludowa przyśpiewka p. Edwarda Koziatka, wywoływała za każdym razem salwy śmiechu. Całość uświetnił montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do patrona szkoły – Wł. St. Reymonta. Dzięki temu, bliżej poznaliśmy życie i twórczość pisarza a sama inscenizacja fragmentu ,,Chłopów’’ spotkała się z uznaniem publiczności. Obok scen pełnych humoru, pojawiły się fragmenty, zachęcające nas do refleksji i zadumy nad życiem współczesnego, zabieganego  człowieka.

Uroczysta akademia zakończyła się wspólnym posiłkiem. Pięknie przyozdobione stoły, pyszne potrawy – stały się okazją do rozmów, wspomnień, jak również, bliższego poznania po upływie wielu lat. Ostatnią atrakcją tego szczególnego dnia była zabawa taneczna, trwająca do północy. Dźwięki skocznej melodii zachęcały do tańca, toteż wspólnej zabawie nie było końca…

Wreszcie wybiła północ, umilkła muzyka, żal ścisnął serce, że ten wspaniały dzień już się skończył. Skończył? Nie. Zaczyna się przecież kolejny, nowy rozdział w życiu naszej ukochanej ,,Alma Mater’’. W sercach wciąż rozbrzmiewają radosne tony… Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych jubileuszy!

Lucyna Sobiecka – Proszek

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments