Uroczyste obchody Dnia Seniora

W kalendarzu jest coraz więcej dni, które są okazją do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. W październiku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych i Europejski Dzień Seniora, w listopadzie Światowy i Ogólnopolski Dzień Seniora. Przypomniała o tym Pani Ewa Jędryszczak  Przewodnicząca Przasnyskiej Rady Seniorów, otwierając dedykowaną seniorom  uroczystość, która tradycyjnie organizowana jest w połowie października w Miejskim Domu Kultury.

     Dzień Seniora w Przasnyszu  jest zawsze okazją do zwrócenia uwagi na szacowne pokolenie najstarszych mieszkańców naszego miasta, podkreślenie potencjału ich doświadczenia, zasług i wartości, z których może czerpać młode pokolenie. Tradycyjnie z rąk włodarzy miasta i powiatu seniorzy obdarowani zostali  kwiatami, podziękowaniami i serdecznymi życzeniami  długich lat życia w dobrym zdrowiu i radości. Natomiast przasnyskie instytucje kultury i oświaty przygotowały dla seniorów na ten wieczór program artystyczny, który urzekł licznie zgromadzoną publiczność. Dobra muzyka w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Przasnyszu oraz  Zespołu Szkół Powiatowych, pokazy taneczne grup działających przy JW 5699 oraz MDK zostały nagrodzone gromkimi brawami.

  Spotkanie dużego grona przasnyskich seniorów było też okazją do przekazania przez Burmistrza Waldemara Trochimiuka  kilku  dla nich  istotnych  ogłoszeń oraz podzielenia się z zebranymi informacjami na temat planowanej przez Miasto budowy kompleksu sportowego, obejmującego budowę krytego basenu wraz z lodowiskiem sezonowym. Informacja na temat planów budowy basenu z ofertą dla seniorów i niepełnosprawnych   spotkała się aplauzem zgromadzonych.

  Dalsza część wieczoru należała już do samych seniorów. Na wszystkich licznie przybyłych gości czekał poczęstunek, miła atmosfera i zabawa taneczna. Impreza stała się   doskonałą okazją do spotkania towarzyskiego, przełamywania stereotypów związanych z postrzeganiem starszego wieku i  wykluczenia  ze względu na wiek,

 Organizatorem tegorocznego Dnia Seniora był Zarząd Oddziału Rejonowego  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  oraz Rada Seniorów Miasta Przasnysz.  Uroczystość zrealizowana została  w ramach projektu PZERiI „Aktywizacja intelektualna i społeczna osób w wieku emerytalnym” współfinansowanego przez Miasto Przasnysz w 2017r.

        Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uatrakcyjnienia tego dnia  i stworzyli niezapomniany wieczór. Szczególne podziękowania kierujemy  do członków Zarządu PZERiI Oddziału Rejonowego w Przasnyszu, którzy w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Przasnysz  na rzecz osób w wieku emerytalnym, pozyskali dotację, zorganizowali dla gości poczęstunek i miłą  zabawę. Dziękujemy też członkom Rady Seniorów, którzy zaangażowali się we współorganizację  oprawy artystycznej wieczoru. Dziękujemy  wszystkim gościom za miłą i serdeczną atmosferę.

    Życzymy, aby pamięć o osobach starszych nie kończyła się na tym jednym dniu. Żywimy nadzieję, że ta pamięć będzie niosła ze sobą nowe inicjatywy, które zaowocują poprawą jakości życia seniorów oraz pomogą lepiej wykorzystywać ogromny potencjał, który drzemie w  starszych mieszkańcach naszego Miasta.

      Wszystkim Seniorom z Przasnysza  życzymy  zdrowia, miłości, zrozumienia i szacunku wśród najbliższych. Aby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji i możliwości, a jednocześnie czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu.

UM Przasnysz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments