Uroczyście pożegnali maturzystów.

Dnia 27 kwietnia bieżącego roku w Zespole Szkół Powiatowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Chorzelach, jak co roku, odbyła się uroczystość pożegnania uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego.

Apel miał bardzo wyjątkowy charakter, który zapewnił uczniom zarówno swobodną jak i wzruszającą atmosferę. Maturzyści wprowadzili po raz ostatni sztandar szkoły, po czym został odśpiewany hymn państwowy. Młodzież klas drugich powitała wszystkich zgromadzonych na uroczystości z Dyrekcją na czele, Panem Krzysztofem Milewskim i Panią Marleną Chmielewską – Burczyńską. Następnie głos zabrał  Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Milewski, który serdecznie przywitał znamienitych gości, którzy uświetnili swoją obecnością szczególny dzień naszych absolwentów :  Starostę Przasnyskiego Pana Zenona Szczepankowskiego,  Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele Panią Beatę Szczepankowską, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Panią Grażynę Wałpuską, Radnego Powiatu Przasnyskiego Pana Wojciecha Piórkowskiego, Przewodniczącego Rady Rodziców ZSP w Chorzelach Pana Andrzeja Burnosa, Komendanta Komisariatu Policji w Chorzelach nadkom. Dariusza Andrzejewskiego oraz podkom. Pana Pawła Rykowskiego. Natomiast uczniowie  szkoły wręczyli kwiaty zaproszonym gościom. Po czym miało miejsce uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez maturzystów dla delegacji klas drugich i ślubowanie przyjęcia funkcji reprezentowania szkoły.

W następnej kolejności wszyscy zaśpiewali hymn szkoły. Po hymnie Pan Dyrektor Krzysztof Milewski  wygłosił przemówienie, w którym pogratulował abiturientom ukończenia szkoły, a także życzył im   dalszych sukcesów, połamania piór na egzaminach maturalnych oraz powodzenia w przyszłym dorosłym życiu. Po czym Dyrektor szkoły udzielił głosu zaproszonym gościom. Starosta Powiatu Przasnyskiego Pan Zenon Szczepankowski z wyrazami uznania zwrócił się do uczniów kończących szkołę, gratulował im zapału, wytrwałości  w dążeniu do celu, wysokich wyników w nauce , powodzenia podczas egzaminów maturalnych. Pan Starosta podkreślił, że w naszej szkole uczniowie zawsze osiągają wysokie wyniki i jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych.. Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele Pani Beata Szczepankowska ze wzruszeniem zabiera głos  podczas takich uroczystości w naszej szkole. Sama zawsze podkreśla, że jest absolwentką tej szkoły i szczyci się tym faktem. Dlatego z ogromną życzliwością życzyła uczniom klas III LO zdania matury, dostania się na  wymarzone studia, a po ich ukończeniu, powrotu do naszej małej ojczyzny. Pozostali goście także przyłączyli się do życzeń i gratulacji dla maturzystów w tym szczególnym momencie ich życia. Następnie odbyła się część artystyczna, w której  brali udział uczniowie młodszych  klas.

Pierwsza część apelu przedstawiała w sposób humorystyczny dzień z życia maturzysty, następnie w postaci skeczu nasi aktorzy pokazali egzamin ustny na studiach z języka polskiego. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: Pani Aneta Majewska, Pani Iwona Szcześniak – Koczkodon, Pan Patryk Szwejkowski, Pan Krzysztof Drężek, Pan Krzysztof Rogowski.  Pamiątkowe zdjęcia wykonał z tej uroczystości Pan Rafał Burczyński. Tak więc oprócz wzruszeń i powagi,  było też dużo radości. Po tej części apelu odbyło się wręczenie nagród i świadectw. Dyrektor szkoły Pan Krzysztof Milewski z Wicedyrektor szkoły Panią Marleną Chmielewską – Burczyńską wraz z wychowawcami  Panią Joanną Różańską – Tańską, Panią Joanną Brosch oraz z naszymi gośćmi, Panią Burmistrz M i G Chorzele Beatą Szczepankowską i Starostą Powiatu Przasnyskiego Panem Zenonem Szczepankowskim uroczyście wręczyli uczniom klas trzecich LO świadectwa ukończenia szkoły. Listy z gratulacjami i uznaniem odbierali wraz z absolwentami ich rodzice. Był to szczególnie wzruszający moment dla rodziców, którzy z dumą patrzyli na swoje dorosłe dzieci. Wyróżniającym się uczniom wręczono także nagrody i dyplomy za wybitne osiągnięcia w sporcie, w konkursach, za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym.

W końcu nastał czas pożegnania. „ Czas spędzony w liceum dla tegorocznych maturzystów dobiegł  końca. Przed Wami już nowe wyzwania, nowe pomysły, nowe cele i marzenia” – tymi wzruszającymi słowami pożegnała absolwentów Pani Wicedyrektor szkoły Marlena Chmielewska-Burczyńska. Uczniowie klas drugich pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki, podziękowali im za wspólne lata nauki , wsparcie i przyjaźń, a także wręczyli im drobne upominki . Po życzeniach dla trzecioklasistów przyszła pora na podziękowania i wzruszające słowa od uczniów kończących szkołę.  Przedstawiciele klas III serdecznie dziękowali Dyrektorowi szkoły Panu Krzysztofowi Milewskiemu za umożliwienie im nauki w pięknej, bezpiecznej i dobrze wyposażonej w pomoce naukowe szkole, a Wicedyrektor szkoły Pani Marlenie Chmielewskiej-Burczyńskiej za pomoc w nauce, życzliwość i uśmiech na co dzień, nauczycielom oraz wychowawcom za trud i serce włożone w kształcenie i wychowanie, żegnali pracowników szkoły i  młodszych kolegów. Dopełnieniem uroczystości było wręczenie symbolicznych kwiatów w ramach podziękowania nauczycielom, a także śpiew chórku szkolnego oraz uczennicy, który umilił całą uroczystość i nadał wzruszające chwile.

 

Źródło ZSP Chorzele
Sprawdź również
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments